Giáo Hội Philippines chống lại án tử hình

  • Thứ ba, 11:05 Ngày 30/07/2019
  • Giáo Hội Philippines chống lại án tử hình

    Trong diễn văn nói trước quốc dân ngày 22 tháng 7 vừa qua tổng thống Duterte đã tái khẳng định ý muốn tái lập án tử hình. Các Giám Mục Phi kêu gọi Quốc hội cứu xét cẩn thận xem nó có thực sự giúp đương đầu với tệ nạn buôn bán ma túy và giảm nạn tội phạm hay không. Ông Rodolfo Diamante, chủ tịch ủy ban mục vụ của HĐGM Phi cảnh cáo các dân biểu đừng cho người dân ảo tưởng sai lầm và đưa ra một giải pháp ngô nghê cho các vấn đề. Ông cũng khích lệ các dân biểu quốc hội đừng chấp thuận các biện pháp chỉ để làm vừa lòng tổng thống, vì họ được bầu lên để lo cho hạnh phúc của người dân chứ không phải lo cho hạnh phúc của tổng thống.

    Năm 1987 Giáo Hội công giáo Phi đã tuyên bố án tử hình là bất hợp pháp và đã liên lỉ hoạt động để nó được hủy bỏ năm 2006. Chính sách chống tệ nạn ma túy và tội phạm của tổng thống Duterte đã tạo ra bầu khí căng thẳng vì các vụ thanh trừng không xét xử. Hàng ngàn người đã bị giết chỉ vì là người nghiện ma túy hay bị nghi ngờ là buôn bán ma túy. Giới lãnh đạo tôn giáo và các tổ chức thăng tiến xã hội phản đối cung cách cai trị của tổng thống Duterte vì đã khiến cho nền dân chủ đang tiến tới tại Philippines bị thụt lùi (REI 27-7-2019)

    Linh Tiến Khải - Vatican

  • Bài viết liên quan