Caritas Việt Nam: Đức Cha Tôma và Cha Vinh Sơn tham dự đại hội Caritas Quốc tế

 • Thứ bảy, 08:29 Ngày 25/05/2019
 • Từ ngày 23-28/5, đại hội Caritas quốc tế lần thứ 21 tại Roma, với chủ đề ”Một gia đình nhân loại, một tổ ấm chung”.

  Caritas quốc tế hiện có 165 Caritas quốc gia liên kết với nhau. Hiện Caritas quốc tế đang hoạt động với 200 nước trên thế giới. Cứ 4 năm một lần, đại hội được tổ chức để nhìn lại hoạt động cũng như những thành quả mà Caritas quốc tế đã đạt được.

  Ngoài ra, mỗi kỳ đại hội sẽ bầu lại ban chấp hành mới nhiệm kỳ 4 năm và bàn thảo những quyết định quan trọng cho nhiệm kỳ tới. Vị chủ tịch Caritas quốc tế cho đến nay là ĐHY Luis Antonio Tagle, TGM giáo phận Manila, Philippines.

  Đức Cha Tôma, ĐHY Luis Antonio Tagle và Cha Vinh Sơn

  Caritas Việt Nam có 2 đại biểu tham dự đại hội lần này: Đức Cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Chủ tịch Caritas và Cha Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng, Giám Đốc Caritas.

  Phòng TT. Caritas Việt Nam

 • Bài viết liên quan