Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm Tân Giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh

 • Sunday, 10:10 Date 26/06/2016
 • Hôm nay, thứ Bảy 25-06-2016, vào lúc 12g giờ Roma (tức 17g giờ Việt Nam), Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc bổ nhiệm Tân giám mục phụ tá cho Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

  “Đức Thánh Cha Phanxicô đã bổ nhiệm linh mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng, cho đến nay là Chưởng ấn và Thư ký của Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, làm Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, hiệu toà Liberalia”.

  (Nguồn: http://press.vatican.va/)

  Tiểu sử Ðức Tân Giám mục Giuse Đỗ Mạnh Hùng

  15-09-1957: Sinh tại Gia Định, Sài Gòn

  1968-1976: Tu học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse, Tổng giáo phận Sài Gòn

  1976-1982: Tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Tổng giáo phận Sài Gòn

  1982-1983: Lao động tại Nông trường Lô 6, Củ Chi

  1983-1990: Công nhân Hợp tác xã Mây Tre Lá Bạch Đằng, Quận 1

  Theo học lớp tối Đại học Tổng hợp Tp. HCM, khoa Ngoại ngữ; tốt nghiệp Cử nhân Anh văn và Cử nhân Pháp văn

  30-08-1990: Thụ phong Linh mục tại Đại chủng viện Thánh Giuse

  1990-1993: Linh mục phụ tá giáo xứ Huyện Sỹ (Chợ Đũi), TGP Tp. HCM, và là giáo sư Anh văn tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Tp. HCM

  1993-1998: Học tại Viện Đại học Công giáo Paris với học vị Thạc sĩ Thần học, chuyên ngành Đào tạo linh mục

  1998-2011: Linh hướng và là giáo sư Thần học Linh đạo tại Đại chủng viện Thánh Giuse, Tp. HCM

  Từ 2001 đến nay: Phụ trách Hiệp hội linh mục Prado tại Việt Nam

  Từ 2005 đến nay: Tổng thư ký Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh, trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam

  2011- 2014: Phó giám đốc Đại chủng viện Thánh Giuse, Tp. HCM

  Từ tháng 6/2014: Chưởng ấn Tòa Giám mục Tổng giáo phận Tp. HCM và là Thư ký của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc

  Most viewed news

  Related posts