Nhật ký khóa ToT (04-08.11.2013) – TT Đamiano 05.11.2013

 • Wednesday, 10:10 Date 06/11/2013
 • Ngày tập huấn thứ II của khóa Tập huấn cho người tập huấn (ToT) khởi đầu với Thánh lễ tạ ơn do cha Giuse Nguyễn Hữu An, Phó Giám đốc Caritas Phan Thiết chủ tế. Tất cả các TDV hôm nay đều rạng rỡ trong đồng phục trắng của Caritas

  Buổi học bắt đầu vào lúc 7g30 với phần tìm hiểu và thảo luận về những đặc nét của một Tập huấn viên (THV). Theo các TDV, một THV tốt phải có đủ trình độ chuyên môn để làm việc, biết những khả năng và giới hạn của bản thân, có thể liên kết giữa lý thuyết và thực tế, luôn luôn lắng nghe, nhiệt tình và tác phong chuyên nghiệp.

  Một phần cũng khá sôi nổi trong thảo luận là những điều THV nên tránh: nói nhiều làm ít, thiếu thực tế, áp đặt, chủ quan, tự tin thái quá, tác phong cầu kỳ…

  Từ những đòi hỏi trên, các TDV tự cảm thấy nhu cầu phải rèn luyện bản thân, phấn đấu trở thành những THV tốt, nhu cầu phải thương xuyên cập nhật, tìm hiểu bối cảnh văn hóa, đối tượng tham dự, phương pháp giảng dạy…

  Giờ học rất sinh động do sự phối hợp nhịp nhàng giữa những người trình bày với các hoạt động, trò chơi, video clips… Đó là bài học thực tế hơn cả cho các TDV.

  Sau khi tìm hiểu về quy trình thiết kế giáo án, các nhóm tập trung vào phần thực hành cụ thể trên nhu cầu mỗi địa phương. THV lưu ý các TDV biết cách phân tích nhu cầu tập huấn, xác định mục tiêu theo nguyên tắc SMART (Specific – Measurable – Achievable – Relevant – Time-bound nghĩa là Cụ thể - Đo lường – Khả thi – Phù hợp – Có thời hạn) và nội dung theo tiêu chí ASK (Attitude – Skills – Knowledge, nghĩa là Thái độ - Kỹ năng – Kiến thức)

  Các nhóm miệt mài làm việc với những đề tài tập huấn khá cụ thể như Caritas Đà Lạt: biến đổi khí hậu; Caritas Phú Cường: Đồng hành với người có H; Caritas Xuân Lộc: Kỹ năng chăm sóc các bệnh nhân; Caritas Bà Rịa: hỗ trợ người khuyết tật dựa vào cộng đồng; Caritas Phan Thiết: phương pháp nuôi heo theo hình thức công nghiệp (trong gia đình).

  Ngày học kết thúc lúc 17g00 với lời kinh cảm tạ.

  Most viewed news

  Related posts