Thư mời tham dự khóa

  • Thursday, 10:10 Date 16/05/2013
  • Trong tinh thần liên đới và bổ trợ, Caritas Việt Nam tiếp tục hỗ trợ văn phòng Caritas 26 giáo phận qua chương trình đào tạo nhân sự năm 2013. Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khoá tập huấn “Theo dõi, giám sát, lượng giá & báo cáo dự án” dành cho Quý Cha Giám đốc, Phó Giám đốc và các nhân viên Caritas các giáo phận thuộc Giáo tỉnh Huế, nhằm giúp các thành viên Caritas làm việc một cách chuyên môn và đạt hiệu quả hơn.

    Khóa học nhằm trang bị cho tham dự viên những kiến thức, kỹ năng theo dõi giám sát dự án, viết báo cáo dự án như một khâu quan trọng trong tiến trình quản lý dự án.

    Tải về Thư mời, Thông báo, Chương trình và phiếu Đăng ký cho khóa tập huấn

    Most viewed news

    Related posts