Năm 2015, bộ phim tài liệu “Cha Nicosia – thiên thần của người phong cùi”, do Angelo Paratico và Ciriaco Offedu biên tập, được trình chiếu để giới thiệu về nhân vật phi thường này. Cha Nicosia là ai?

 

  • Prayers
  • Titles:
    Prayer:
  • Photos
  • Donation
  • Links
  • TOP