Caritas Hải Phòng: Khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, và phát thuốc cho người nghèo tại Giáo xứ Đông Lâm

Thứ Bảy ngày 17/3/2018, Caritas Giáo phận Hải Phòng đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho 150 người nghèo không phân biệt tôn giáo...

Next

  • Prayers
  • Titles:
    Prayer:
  • Photos
  • Donation
  • Links
  • TOP