Lời Ngỏ Phòng Đào Tạo - Nguồn Nhân Lực

 • Thứ hai, 14:47 Ngày 08/04/2019
 • Đào tạo là một trong những yếu tố quan trọng để quyết định sự tồn tại và phát triển của Caritas Việt Nam. Vì thế, Caritas Việt Nam nói chung và Văn phòng Caritas Việt Nam nói riêng, thúc đẩy việc nâng cao năng lực chuyên môn cho mọi thành viên Caritas qua việc tổ chức các khoá tập huấn, hội thảo chuyên đề. Chương trình đào tạo được thiết kế một cách hệ thống và liên tục nhằm giúp người thụ huấn thực hiện hoạt động phục vụ tốt hơn cũng như đáp ứng yêu cầu của công việc. Nói khác đi, đào tạo nghiệp vụ được xem là một công cụ quan trọng, một phương tiện phục vụ để Caritas Việt Nam thực hiện các mục tiêu chiến lược tốt hơn. và đồng thời phát triển năng lực cho nhân viên. Qua đó, việc phục vụ bác ái là cách biểu lộ thiết yếu về sự hiện hữu của Hội Thánh được diễn tả một cách thiết thực và cụ thể bằng việc giúp đỡ vật chất và tinh thần đến anh chị em nghèo khó cũng như người bị bỏ rơi, bị gạt ra bên lề xã hội. 

  Khác với các tổ chức trợ cấp xã hội dân sự, ngoài việc đào tạo chuyên môn, Caritas Việt Nam quan tâm đặc biệt đến việc học hỏi Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo và các giá trị Tin Mừng. Đây chính là nền tảng cho các hoạt động bác ái Kitô giáo. Trên hết mọi sự, khi thi hành bác ái mỗi nhân viên Caritas cần phải nhìn nhận phẩm giá và tính toàn vẹn của con người nơi những người mình đang phục vụ. 

  Khả năng chuyên môn là điều cần thiết đầu tiên và căn bản, nhưng chưa đủ. Thật vậy, “các hoạt động thực tiễn này sẽ chẳng đem lại hiệu quả gì nếu nó không biểu lộ tình yêu đối với con người, một tình yêu nuôi dưỡng nhờ gặp gỡ Đức Kitô” (x. Thông điệp Thiên Chúa là tình yêu, số 34). 

  Để thi hành sứ vụ bác ái toàn diện mọi thành phần trong gia đình Caritas được mời gọi tiến xa hơn nữa trong việc đào tạo con tim và đào luyện tâm linh bằng đời sống cầu nguyện. Chính qua cuộc gặp gỡ Thiên Chúa trong Đức Kitô, tình yêu họ dành cho tha nhân được đánh thức, được canh tân và triển nở cách vẹn toàn. 

  Cách phục vụ đúng đắn này sẽ làm cho nhân viên Caritas khiêm tốn hơn, không đặt mình vào vị trí cao hơn người khác, vị trí ban phát, nhằm xây dựng công đức hay khẳng định mình. Thay vào đó, họ ý thức bản thân là công cụ trong bàn tay của Chúa. Như vậy, tình yêu đối với anh chị em đồng loại không còn là lề luật áp đặt từ bên ngoài, nhưng chính là một hệ luận phát xuất từ đức tin, một đức tin trở nên sống động nhờ tình yêu Thiên Chúa. 

  Phòng Đào Tạo - Nguồn Nhân Lực – Caritas Việt Nam

   

  Bài viết liên quan