Caritas Phát Diệm: Lễ gia nhập hội viên Caritas tại giáo xứ Hải Cường

Ngày 05/08/2017


Chiều 29/7/2017, tại nhà thờ giáo xứ Hải Cường, Cha Gioan Đỗ Văn Khoa – Giám đốc Caritas giáo phận Phát Diệm, đã chủ sự Thánh lễ gia nhập hội viên Caritas của 121 người trong giáo xứ.

 

Trước Thánh lễ, Cha quản nhiệm Phaolô Nguyễn Văn Sang mời gọi mọi người sốt sắng tham dự Thánh lễ, cầu nguyện cho các tân hội viên của giáo xứ chính thức gia nhập Hội Caritas Việt Nam.

 

Chia sẻ Lời Chúa trong Thánh lễ, Cha giám đốc Caritas Giáo phận đã dựa vào Tin Mừng Chúa Nhật tuần 17 thường niên, không chỉ nhấn mạnh đến vai trò và tầm quan trọng của người tín hữu luôn đi tìm viên ngọc quý là Nước Trời, mà Giáo Hội còn luôn đề cao bổn phận phải thực thi lòng bác ái, đó là minh chứng tình yêu của Thiên Chúa giữa lòng thế giới hôm nay. Quả vậy, việc bác ái là thước đo lòng yêu mến Chúa và đi tìm viên ngọc Nước Trời như trong Tin Mừng theo thánh Mattheu: “Vì xưa, Ta đói các ngươi đã cho ăn; Ta khát các ngươi đã cho uống; Ta rách rưới hay mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau ốm, các ngươi đã viếng thăm… Ta bảo thật các ngươi, mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta” (25, 40).

 

Sau kinh Tin Kính cha Giám đốc Caritas Giáo phận đã chủ sự nghi thức gia nhập Hội Caritas Việt Nam cho 121 người, sau khi đã tìm hiểu kĩ lưỡng tôn chỉ, học hỏi nội quy và thể hiện đời sống bác ái của mình theo tinh thần Kitô giáo. Kế đến, Ông trưởng ban Caritas giáo xứ đã công bố Quyết định của Giáo phận xác nhận tư cách hội viên Caritas Việt Nam. Từ nay, khi đã là thành viên chính thức, mỗi hội viên sẽ hăng say hơn cho hoạt động bác ái từ thiện, theo mẫu gương Caritas của Chúa Giêsu. (Điều 26, Điều lệ Caritas Việt Nam).

 

Như vậy, Caritas phải được hiểu là một tổ chức bác ái mở rộng cho tất cả mọi người tham gia và chia sẻ tình yêu bao la của Thiên Chúa qua những hoạt động cụ thể, thiết thực, có tổ chức và có hiệu quả. Đối tượng hướng đến của hoạt động bác ái là những người nghèo khổ về vật chất cũng như tinh thần. Gia nhập Caritas Việt Nam không chỉ là hy sinh đóng góp phần mình cho công việc từ thiện bác ái, quan tâm tới người nghèo đang sống bên cạnh, mà còn giúp chính hội viên sống tinh thần bác ái Kitô Giáo, xây dựng một xã hội theo tinh thần Tin Mừng, và làm chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng thế giới ngày nay. Bên cạnh đó, khi tham gia vào hội Caritas thì các hội viên sẽ được hưởng những quyền lợi và lợi ích thiêng liêng từ Hội Caritas Việt Nam. Cụ thể mỗi tháng, Giám đốc Caritas Giáo phận có bổn phận dâng một Thánh lễ cầu nguyện cho các hội viên và thiện nguyện viên Caritas trong Giáo phận còn sống, cũng như đã qua đời. Khi hội viên Caritas đau ốm, bệnh tật, gặp khó khăn thì Caritas giáo xứ sẽ đến thăm viếng, động viên và chia sẻ. Bên cạnh đó, Hội viên Caritas cũng được thông hưởng ân phúc tất cả các Thánh lễ mà các cha giám đốc Caritas 26 Giáo phận dâng cho các hội viên và thiện nguyện viên” (Điều 27, Điều lệ Hội Caritas Việt Nam). Vì thế, Caritas Việt Nam luôn mời gọi tất cả mọi người hãy quảng đại dâng hiến, tích cực tham gia các hoạt động từ thiện và bác ái của giáo xứ cũng như giáo phận.

 

Kết thúc Thánh lễ, mọi người ra về trong niềm vui, ra đi trong “phụng sự Chúa cho xứng đáng, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu không sợ thương tích, biết làm việc không tìm an nghỉ, biết hiến thân mà không mong chờ một phần thưởng nào khác và hơn hết là biết mình hành động theo Thánh ý Chúa” (trích Kinh quảng đại). Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, để đời sống chúng ta trở nên chứng tá đích thực của “Bài ca Đức ái Kitô giáo”.

 

Elisabeth Minh Hiên

Hình ảnh Lễ gia nhập  • Cầu nguyện
  • Tiêu đề:
    Lời nguyện cầu:
  • Hình ảnh
  • Đóng góp tài trợ
  • Nối kết
  • TOP