Caritas Việt Nam: Thư chúc mừng Đức Cha phó chủ tịch Giuse Nguyễn Văn Yến, dịp kỷ niệm 40 năm linh mục

Ngày 26/06/2017

 

Ủy Ban Ban Bác Ái Xã Hội - Caritas Việt Nam

 

Tp. HCM, ngày 24 tháng Sáu năm 2017

 

Kính gửi Đức Cha Giuse Nguyễn Văn Yến

Phó Chủ tịch Caritas Việt Nam

 

Trọng kính Đức Cha

 

Chúng con rất vui mừng được đại diện cho Đức cha Chủ tịch Tôma Vũ Đình Hiệu, quý Đức cha Phó chủ tịch, quý Cha Giám đốc Caritas giáo phận, quý Cha, quý Xơ, quý nhân viên các văn phòng Caritas và các thành viên Caritas tại các giáo phận, xin được chúc mừng Đức cha, nhân kỷ niệm 40 năm, ngày  thụ phong linh mục của Đức cha: 26/6/1977-26/6/2017.

 

Thưa Đức Cha, thật là dịp rất quý báu, để chúng con có cơ hội hiệp ý cùng Đức cha, dâng lời cảm tạ hồng ân lớn lao mà Chúa đã dành cho Đức Cha: là tư tế vương giả của Chúa. Với chức vụ cao cả đó, Đức cha đã trung thành phục vụ các linh hồn mà Chúa trao phó cho Đức Cha trong suốt 40 năm qua.

 

Rồi trong sứ vụ của Caritas Việt Nam, Đức cha đã luôn nhiệt thành, nhân ái, khiêm tốn, và mau mắn trong việc đến với những thành phần khó khăn trong xã hội, những nạn nhân của thiên tai và dịch bệnh.

 

Ngoài ra, trong tâm tình yêu mến, Đức Cha đã dành những đóng góp quý giá và sâu sắc trong công tác biên soạn những tài liệu và những hướng dẫn xây dựng Caritas Việt Nam trong giai đoạn còn non trẻ này. Đây  chính là những ân huệ lớn mà Đức Cha dành cho chúng con.

 

Chúng con xin cám ơn Đức cha, và cùng với Đức cha, xin dâng lên Thiên Chúa tâm tình biết ơn sâu xa.

 

Nhờ lời chuyển cầu của thánh Gioan Baotixita, các thánh tông đồ Phê-rô và Phao-lô mà Hội Thánh đang mừng kính trong những ngày này, xin Chúa ban tràn hồng ân xuống trên Đức cha để Đức cha tiếp tục đồng hành với gia đình Caritas Việt Nam, trong sứ mạng đem tình yêu nhân hậu của Chúa Giê-su đến với mọi người.

 

Chúng con chân thành cám ơn và kính chúc.

 

Thay mặt Caritas Việt Nam,

Linh mục Vinh Sơn Vũ Ngọc Đồng • Chúa Nhật IV. Phục Sinh

  MÙI CHÚA – MÙI CHIÊN

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP