Chương trình Tập huấn năm 2012

Ngày 04/10/2012

 1. Giáo tỉnh Hà Nội

-       Khoá “Phát triển tổ chức” – tháng 05.2012

-       Khoá “Kỹ năng Phát triển Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu” – tháng 08.2012

-       Khoá “Lãnh đạo và tổ chức văn phòng” – tháng 10.2012

 

2. Giáo tỉnh Huế

-       Khoá “Công tác xã hội và phát triển cộng đồng” – Tháng 03.2012

-       Khoá “Lãnh đạo và tổ chức văn phòng” – Tháng 06.2012

-       Khoá “Quản trị tài chính” – Tháng 09.2012

 

3. Giáo tỉnh TPHCM

-       Khoá “Viết dự án và lập kế hoạch” – Tháng 07.2012

-       Khoá “Theo dõi, giám sát dự án và viết báo cáo” – Tháng 11.2012


 • Chúa Nhật 2 Thường Niên C

  Ý NGHĨA PHÉP LẠ CANA

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP