Đức Giáo Hoàng tiếp 7 ngàn cảnh sát viên Italia

Ngày 29/09/2018

ĐGH tiếp Hiệp hội toàn quốc cảnh sát quốc gia Italiatato

ĐGH tiếp Hiệp hội toàn quốc cảnh sát quốc gia Italia 

 

Hiện diện trong buổi tiếp kiến, ngoài các nhân viên cảnh sát còn có nhiều thân nhân của họ ngồi chật Đại thính đường Phaolô 6 ở Nội thành Vatican. Họ thuộc Hiệp hội toàn quốc cảnh sát quốc gia Italia.

 

Bênh vực những người rốt cùng

 

Đức Thánh Cha nhận xét rằng ”khi thiếu sự tôn trọng luật pháp và an ninh, thì chính những người yếu thế là những người đầu tiên bị thiệt hại, vì họ có ít phương thể để tự vệ. Ngày nay, bất công đè nặng trước tiên trên những người nghèo và những người bị coi là ”rốt cùng” một cách nào đó: những người di dân, tị nạn, những người sống ngoài lề và nghèo khổ, nạn nhân của bất công và cường quyền.. Đối với tất cả những người ấy, Anh chị em trở nên ”người thân cận” cụa họ, tìm cách phòng ngừa và hoạt động chống lại các bất công, tội ác, nạn hà hiếp và lường gạt...

 

Đề cao sự chia sẻ và tình liên đới

 

Đức Thánh Cha nói: ”Tôi cám ơn anh chị em vì sứ điệp chia sẻ và liên đới mà anh chị em thông truyền, trong sự dấn thân nhiều khi kín đáo và âm thầm. Anh chị em hãy luôn trở thành những người cổ võ sự chăm sóc yêu thương đối với con người, một sự chăm sóc tổng hợp tất cả những lý tưởng mà anh chị em theo đuổi, với ý thức rằng việc làm này có thể sinh ra những mối tương quan mới và tạo nên một trật tự công bằng hơn. Thực sự với sự dấn thân của mình, anh chị em góp phần đưa men bình đẳng, tình huynh đệ vào trong xã hội, chắc chắn nó sẽ mang lại thành quả” (Rei 29-9-2018).


G. Trần Đức Anh OP • Chúa Nhật Thứ 7 Thường Niên C

  “Hãy yêu kẻ thù”

  CN 7 C

   

   

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP