TÂN BỀ TRÊN TỔNG QUYỀN CỦA DÒNG NGÔI LỜI

Ngày 06/07/2018

 

Vào ngày 04 tháng 07 năm 2018, các Tổng tu nghị viên của Dòng Ngôi Lời (SVD) đã tụ họp nhau tại Trung tâm Ad Gentes ở Nemi thuộc nước Ý, vì Tổng tu nghị thứ 18. Hôm nay, họ đã bầu chọn cha PAULUS BUDI KLEDEN, SVD làm Bề trên Tổng quyền thứ 12 của Dòng Ngôi Lời, với nhiệm kỳ 6 năm.


Cha Budi Kleden đã được sinh ra tại Indonesia vào năm 1965. Ngài đến với Dòng Ngôi Lời vào năm 1985. Ngài khấn lần đầu vào năm 1987, rồi khấn trọn vào năm 1992. Ngài thụ phong linh mục vào năm 1993. Ngài đã học thần học tại San Gabriel (Áo). Đầu tiên, ngài đã được sai đến Thụy Sĩ (1993-1996), rồi sau đó được bổ nhiệm vào nhà đào tạo tại Ledalero (Indonesia). Ngài là thành viên trong Hội đồng Tỉnh dòng của Tỉnh dòng ENDE (Indonesia) từ năm 2005 đến năm 2008. Năm 2012, ngài đã được bầu làm thành viên của Hội đồng Tổng quyền. Ngài tiếp tục nhiệm vụ này cho đến khi đảm nhận chức vụ Tổng quyền trong vài tháng tới

 

Dòng Ngôi Lời hiện có hơn 6 ngàn tu sĩ trong đó có Tỉnh Dòng Ngôi Lời Việt Nam. Theo cha tân Bề trên Tổng Quyền, dòng phải tiếp tục dấn thân đối thoại trong tinh thần ngôn sứ với các tôn giáo và các nền văn hóa khác (cath.ch 5-7-2018)

 

G. Trần Đức Anh OP and

Modeste Munimi, SVD

 


 • Chúa NHật III. Mùa Vọng Năm C

  Chúng Tôi Phải Làm Gì?”

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP