• Migration
 • Anh báo động về nạn nô lệ người Việt tại các tiệm làm móng

  Date 14/09/2017

  Nhiều người Việt nhập cư trái phép vào Anh đang bị bóc lột như nô lệ tại các tiệm làm móng.

  Bên trong trại của người Việt tìm đường nhập cư trái phép vào Anh

  Date 13/09/2017

  Tại một khu trại nằm trong rừng miền bắc nước Pháp, nhiều người Việt, kể cả trẻ em, đang sống vất vưởng chờ ngày vượt biên trái phép vào Anh.

  Sứ điệp “Ngày thế giới người di dân và tị nạn” 2018 của Đức Thánh Cha Phanxicô

  Date 31/08/2017

  Sứ điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô nhân “Ngày thế giới người di dân và người tị nạn” 14-01-2018, với chủ đề “Đón tiếp, bảo vệ, thăng tiến, và hội nhập người di dân và người tị nạn”.

 • Prayers
 • Titles:
  Prayer:
 • Photos
 • Donation
 • Links
 • TOP