• Disaster Prevention
 • Một số biện pháp phòng, tránh, ứng phó với bão và áp thấp nhiệt đới

  Date 18/01/2013

  Xây dựng các nhà ở kiên cố, thường xuyên chằng chống nhà cửa để tăng độ vững chắc nhằm đề phòng bão, áp thấp nhiệt đới.

  Tài liệu sơ cấp cứu một số tai nạn trên biển

  Date 18/01/2013

  Tài liệu tuyên truyền, phổ biến thực hiện Quyết định số 04/2009/QĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt thực hiện kế hoạch công ước Quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải 1979 (SAR79)

  Cách bảo quản tài sản nơi lũ lụt

  Date 18/01/2013

  Thiên tai lũ lụt thời gian qua xảy ra ở Việt Nam ngày càng dữ dội và khốc liệt, người dân buộc lòng phải sống chung với lũ để tồn tại, họ rất cần biện pháp bảo vệ tài sản một cách tối ưu nhất

 • Prayers
 • Titles:
  Prayer:
 • Photos
 • Donation
 • Links
 • TOP