• Action Plan
 • Caritas Việt Nam thăm người phong tại Phú Bình – Giáo phận Bắc Ninh

  Date 20/04/2016

  Nt. Maria Hoàng Thiên Thu - Phụ trách Ban Khuyết tật của Caritas Việt Nam cùng với Caritas Giáo phận Bắc Ninh đến thăm một số gia đình người phong tại làng phong Phú Bình thuộc địa bàn Giáo phận Bắc Ninh.

  Giới thiệu sơ lược về chương trình Phong

  Date 01/10/2012

  Đối tượng mà Caritas Việt Nam ưu tiên quan tâm là những bệnh nhân phong (BNP) sống tại cộng đồng, có hoàn cảnh rất khó khăn, nhằm giúp các bệnh nhân này phần nào cải thiện đời sống, đáp ứng một số nhu cầu sống thiết yếu để họ được sống xứng với nhân phẩm.

  Để việc hỗ trợ mang lại hiệu quả thiết thực và bền vững, Caritas Việt Nam sẽ có những chương trình/dự án lâu dài để giúp BNP từng bước hoà nhập vào cộng đồng và đứng vững bằng chính nội lực của mình.

 • Prayers
 • Titles:
  Prayer:
 • Photos
 • Donation
 • Links
 • TOP