• Training plan
 • Caritas Việt Nam: Tập huấn Xây dựng Kế hoạch Chiến lược (2)

  Date 22/09/2017

  Caritas Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn về “kỹ năng lập kế hoạch” từ ngày 18 - 21/9/2017 tại Tòa Giám Mục Thái Bình dành cho các Caritas Giáo phận thuộc Giáo tỉnh Hà Nội.

  Caritas Việt Nam: Tập huấn lập Kế hoạch chiến lược (1)

  Date 19/09/2017

  Để góp phần vào việc năng cao năng lực và phát triển Caritas Giáo phận, văn phòng Caritas Việt Nam đã tổ chức khóa tập huấn “Kỹ Năng lập kế hoạch chiến lược” từ ngày 08/08 đến ngày 11/08/2017.

 • Prayers
 • Titles:
  Prayer:
 • Photos
 • Donation
 • Links
 • TOP