• Projects
 • Dự án Nước sạch cho bệnh nhân phong tại vùng Gia Lai - Kontum

  Date 16/11/2012

  Giải quyết được vấn đề nước không những chỉ giúp BNP có cuộc sống và sức khoẻ tốt hơn mà còn giúp thay đổi đời sống xã hội của cộng đồng làng phong.

 • Prayers
 • Titles:
  Prayer:
 • Photos
 • Donation
 • Links
 • TOP