• Sharing of students
 • Chuyện Nhà Bé Loan

  Date 07/12/2017

  Vẫn cần lắm những tấm lòng biết quan tâm, chia sẻ cho những người nghèo khổ, thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, nhất là trong xã hội hôm nay.

  Lá thư cảm ơn của em Việt

  Date 10/01/2013

  Cứ mỗi khi bắt đầu một năm học mới thì lòng con rạo rực một niềm vui tựu trường. Nhưng bên cạnh đó, đối với gia đình con, thì lại là một nỗi lo lớn.

 • Prayers
 • Titles:
  Prayer:
 • Photos
 • Donation
 • Links
 • TOP