• Sharing of students
 • Bảo vệ các trẻ em trong thế giới internet

  Date 07/02/2018

  Mỗi ngày có hơn 175.000 trẻ em lần đầu tiên sử dụng internet, nghĩa là trung bình cứ 1/2 giây thì có một trẻ em lần đầu tiên sử dụng internet. Đó là con số được Unicef thông báo.

  Chuyện Nhà Bé Loan

  Date 07/12/2017

  Vẫn cần lắm những tấm lòng biết quan tâm, chia sẻ cho những người nghèo khổ, thiếu thốn về vật chất lẫn tinh thần, nhất là trong xã hội hôm nay.

  Lá thư cảm ơn của em Việt

  Date 10/01/2013

  Cứ mỗi khi bắt đầu một năm học mới thì lòng con rạo rực một niềm vui tựu trường. Nhưng bên cạnh đó, đối với gia đình con, thì lại là một nỗi lo lớn.

 • Prayers
 • Titles:
  Prayer:
 • Photos
 • Donation
 • Links
 • TOP