• Specific Knowledge
 • CARITAS VIỆT NAM: Ban hỗ trợ người HIV/AIDS và ban Bảo vệ sự sống tổ chức khoá tập huấn “Kỹ Năng Tham Vấn”

  Date 12/03/2018

  Ban hỗ trợ người HIV/AIDS và ban Bảo vệ sự sống tổ chức khoá tập huấn “Kỹ Năng Tham Vấn”

  Hội nghị quốc tế Paris về bệnh liệt kháng

  Date 02/08/2017

  Trong các ngày cuối tháng 7 vừa qua Hội nghị quốc tế về bệnh Liệt kháng SIDA đã diễn ra tại Paris với sự tham dự của nhiều bác sĩ, nhân viên y tế, đặc biệt là Hiệp hội các bác sĩ không biên giới, các nhà nghiên cứu và đại diện giới chức chính quyền...

  Caritas Việt Nam: Thánh Lễ dịp Hội thảo về Khía cạnh Đạo đức liên quan đến HIV/AIDS trong việc phòng ngừa, chăm sóc, và hỗ trợ

  Date 06/05/2017

  ... Trong những ngày gặp gỡ này, như là cuộc gặp gỡ giữa tông đồ Philipphê và viên quan người Etiôpi, chúng ta không chỉ dừng lại ở những khám phá về mặt khoa học hay tổ chức, nhưng trong niềm tin, cuộc gặp gỡ và trao đổi hôm nay dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ánh sáng và nâng đỡ chúng ta...

  Kiến thức căn bản về HIV/AIDS

  Date 09/03/2017

  SIDA do 4 chữ đầu của tên bệnh bằng tiếng Pháp (Syndrom d'Immuno Déficience Acquise) có nghĩa là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Tiếng Anh gọi là AIDS (Acquired - Immuno - Deficiency - Syndrome).

  A roadmap for the future of children with HIV

  Date 15/04/2016

  Timely diagnosis and effective treatment mean that many people around the world are living with HIV rather than dying from it. However, only 42 percent of children with HIV were receiving ARVs in 2014.

  Ten things you may not know about AIDS

  Date 01/12/2015

  We mark World AIDS Day on 1 December. Here are some HIV/AIDS facts you may not know, taken from a recent speech by Caritas special advisor on HIV/AIDS, Msgr Robert J Vitillo.

 • Prayers
 • Titles:
  Prayer:
 • Photos
 • Donation
 • Links
 • TOP