• Studying on Disability
 • Down Syndrome Does Not Make Life Disposable

  Date 13/10/2014

  The Holy Father’s universal prayer intention for September was, “That the mentally disabled may receive the love and help they need for a dignified life.” This is such a timely prayer.

  Catholic Social Doctrine Can Help Rescue Aging Societies A Reflection on Recent Rome Conference on Aging and Disability

  Date 01/03/2014

  Aging and Disability was the topic of the 20th General Assembly of the Pontifical Academy for Life held last week in Rome.

   

  Tài liệu số 16 : Phục hồi chức năng cho người có bịnh tâm thần

  Date 16/12/2013

  Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ) đã được triển khai ở Việt
  Nam từ năm 1987. Bộ Y tế đã rất quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công
  tác PHCNDVCĐ ở các địa phương. Được sự phối hợp của Bộ Lao động, Thương
  binh & Xã hội, Bộ Giáo dục & Đào tạo và các Bộ, Ngành liên quan khác, cũng
  như sự chỉ đạo, đầu tư của chính quyền các cấp, sự giúp đỡ có hiệu của các tổ
  chức quốc tế, công tác PHCNDVCĐ ở nước ta trong thời gian qua đã giành được
  một số kết quả bước đầu rất đáng khích lệ.

  Tài liệu số 15 Phục hồi chức năng trẻ tự kỷ

  Date 12/11/2013

  Nhằm đẩy mạnh chương trình PHCNDVCĐ ở Việt Nam, yêu cầu về tài liệu hướng
  dẫn PHCNDVCĐ để sử dụng trong toàn quốc là rất cấp thiết và hữu ích. Với sự
  giúp đỡ kỹ thuật của chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sự tài trợ, chia
  sẻ kinh nghiệm có hiệu quả của Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV), từ năm
  2006, Bộ Y tế đã bắt đầu tiến hành tổ chức biên soạn bộ tài liệu để sử dụng thống
  nhất trong chương trình PHCNDVCĐ trên toàn quốc.

  Tài liệu số 14 Phục hồi chức năng trẻ chậm phát triển trí tuệ

  Date 04/10/2013

  Cuốn “Phục hồi chức năng trẻ chậm phát triển trí tuệ” này là một trong 20 cuốn hướng dẫn thực hành về phục hồi chức năng các dạng tật thường gặp nói trên. Đối tượng sử dụng của tài liệu này là cán bộ PHCN cộng đồng, cộng tác viên PHCNDVCĐ, gia đình người khuyết tật. Nội dung cuốn sách bao gồm những kiến thức cơ bản nhất về khái niệm, triệu chứng, cách phát hiện, các biện pháp chăm sóc và PHCN cho trẻ chậm phát triển trí tuệ. Ngoài ra, tài liệu cũng cung cấp một số thông tin cơ bản về những nơi có thể cung cấp dịch vụ cần thiết mà gia đình
  trẻ có thể tham khảo.

  Phục hồi chức năng trẻ giảm thính lực (khiếm thính)

  Date 17/09/2013

  Nghe kém, giảm thính lực là gì?


  Trẻ có khó khăn về nghe (nghĩa là bị nghe kém hoặc điếc) là trẻ bị giảm ít
  nhiều hoặc toàn bộ sức nghe, khiến trẻ không nghe được ở khoảng cách và
  với cường độ âm thanh bình thường

  Phục hồi chức năng cho người khuyết tật/ giảm chức năng nghe nói

  Date 13/08/2013

  Khuyết tật/giảm chức năng nhìn là tình trạng một người do ảnh hưởng, hậu qủa của các bệnh hoặc biến chứng về mắt bẩm sinh hay mắc phải, mà không nhìn rõ và nhận dạng được sự vật một cách bình thường như những người xung quanh.

  Phục hồi chức năng cho người khuyết tật/ giảm chức năng nhìn

  Date 03/07/2013

  Khuyết tật/giảm chức năng nhìn là tình trạng một người do ảnh hưởng, hậu qủa của các bệnh hoặc biến chứng về mắt bẩm sinh hay mắc phải, mà không nhìn rõ và nhận dạng được sự vật một cách bình thường

  Phục hồi chức năng trẻ cong vẹo cột sống

  Date 05/06/2013

  Cong vẹo cột sống là tình trạng cột sống bị cong sang một hoặc hai bên, thân đốt sống bị vẹo (xoay). Có nhiều vấn đề liên quan đến tình trạng này ảnh hưởng đến đời sống của các em.

 • Prayers
 • Titles:
  Prayer:
 • Photos
 • Donation
 • Links
 • TOP