• Studying on Disability
 • Quý Thầy ĐCV Thánh Giuse Sài Gòn: đến thăm các gia đình có con em bị bại não nằm rải rác ở nhiều giáo hạt

  Date 25/07/2018

  Quý Thầy đến thăm các gia đình có con em bị bại não nằm rải rác ở nhiều giáo hạt, đã khiến cho chúng tôi - những người đang dấn thân trên hành trình ơn gọi linh mục giáo phận thực sự xúc động và dấy lên trong tâm khảm nhiều xúc cảm khó phai.


  Caritas Việt Nam: khai mạc khoá tấp huấn

  Date 13/03/2018

  Ban hỗ trợ người khuyết tật khai mạc khoá tấp huấn “Kỹ Năng Tham Vấn và Đồng Hành Với Gia Đình Người Khuyết Tật”

  Down Syndrome Does Not Make Life Disposable

  Date 13/10/2014

  The Holy Father’s universal prayer intention for September was, “That the mentally disabled may receive the love and help they need for a dignified life.” This is such a timely prayer.

  Catholic Social Doctrine Can Help Rescue Aging Societies A Reflection on Recent Rome Conference on Aging and Disability

  Date 01/03/2014

  Aging and Disability was the topic of the 20th General Assembly of the Pontifical Academy for Life held last week in Rome.

   

  Tài liệu số 16 : Phục hồi chức năng cho người có bịnh tâm thần

  Date 16/12/2013

  Phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng (PHCNDVCĐ) đã được triển khai ở Việt
  Nam từ năm 1987. Bộ Y tế đã rất quan tâm chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện công
  tác PHCNDVCĐ ở các địa phương. Được sự phối hợp của Bộ Lao động, Thương
  binh & Xã hội, Bộ Giáo dục & Đào tạo và các Bộ, Ngành liên quan khác, cũng
  như sự chỉ đạo, đầu tư của chính quyền các cấp, sự giúp đỡ có hiệu của các tổ
  chức quốc tế, công tác PHCNDVCĐ ở nước ta trong thời gian qua đã giành được
  một số kết quả bước đầu rất đáng khích lệ.

  Tài liệu số 15 Phục hồi chức năng trẻ tự kỷ

  Date 12/11/2013

  Nhằm đẩy mạnh chương trình PHCNDVCĐ ở Việt Nam, yêu cầu về tài liệu hướng
  dẫn PHCNDVCĐ để sử dụng trong toàn quốc là rất cấp thiết và hữu ích. Với sự
  giúp đỡ kỹ thuật của chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), sự tài trợ, chia
  sẻ kinh nghiệm có hiệu quả của Ủy ban Y tế Hà Lan – Việt Nam (MCNV), từ năm
  2006, Bộ Y tế đã bắt đầu tiến hành tổ chức biên soạn bộ tài liệu để sử dụng thống
  nhất trong chương trình PHCNDVCĐ trên toàn quốc.

 • Prayers
 • Titles:
  Prayer:
 • Photos
 • Donation
 • Links
 • TOP