• Caritas News
 • Caritas Việt Nam: Kỷ Niệm 30 Năm Tôn Phong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam và Thánh Antôn Nguyễn Đích - Bổn Mạng

  Date 13/08/2018

  Bổn mạng Caritas Việt Nam do Caritas Việt Nam và Caritas Sài Gòn tổ chức vào Chúa Nhật 12/8/2018 tại Trung Tâm Mục Vụ (TTMV) TGP Sài Gòn.

  Caritas Italia kêu gọi cứu trợ dân chúng vùng Sahel

  Date 28/07/2018

  Tổ chức Caritas Italia và các vị lãnh đạo tôn giáo các nước vùng Sahel tha thiết kêu gọi cộng đồng quốc tế cứu trợ người dân các nước vùng này.

 • Prayers
 • Titles:
  Prayer:
 • Photos
 • Donation
 • Links
 • TOP