• Suy niệm Lời Chúa
 • Cứ Để Cả Hai Mọc Lên

  Ngày 21/07/2017

  Chúa Nhật XVI Thường niên Năm A

  Hạt Giống Có Mầm Sống

  Ngày 14/07/2017

  Chúa nhật XV Thường niên Năm A

  Hãy Cầm Lấy và Đọc

  Ngày 07/07/2017

  Chúa nhật XIV Thường niên Năm A

  Được và Mất

  Ngày 30/06/2017

  Chúa Nhật 13 Thường niên Năm A

  Những Tương Đồng Lạ Lùng

  Ngày 28/06/2017

  Lễ Kính Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô

  “Đừng Sợ”

  Ngày 23/06/2017

  Chúa Nhật 12 Thường niên Năm A

  Những Tên Gọi Tầm Thường

  Ngày 16/06/2017

  Lễ Mình Máu Chúa Kitô - Năm A

  Tình Yêu Diệu Vời - Lễ Chúa Ba Ngôi

  Ngày 09/06/2017

  Kinh thánh mạc khải cho biết “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Mà nếu Chúa là tình yêu, thì tình yêu không thể hiện hữu một mình. Yêu là phải cho đi, phải san sẻ

  Lam chứng cho Chúa - Lễ Hiện Xuống

  Ngày 06/06/2017

  Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một trong những ngày lễ cổ xưa nhất của Giáo hội được đề cập trong Cv 20,16 và 1 Cor 16, 8. Chúa Nhật Hiện Xuống diễn ra sau lễ Phục Sinh 50 ngày. 

  Truyền Thông Cổ Võ Nền Văn Hóa Gặp Gỡ

  Ngày 26/05/2017

  Lễ Thăng Thiên

 • Phải chăng Thiên Chúa quá bất công???

  Chúa Nhật 25 Thường niên Năm A

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP