• Suy niệm Lời Chúa
 • Những Tương Đồng Lạ Lùng

  Ngày 28/06/2017

  Lễ Kính Hai Thánh Tông Đồ Phêrô và Phaolô

  “Đừng Sợ”

  Ngày 23/06/2017

  Chúa Nhật 12 Thường niên Năm A

  Những Tên Gọi Tầm Thường

  Ngày 16/06/2017

  Lễ Mình Máu Chúa Kitô - Năm A

  Tình Yêu Diệu Vời - Lễ Chúa Ba Ngôi

  Ngày 09/06/2017

  Kinh thánh mạc khải cho biết “Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4,8). Mà nếu Chúa là tình yêu, thì tình yêu không thể hiện hữu một mình. Yêu là phải cho đi, phải san sẻ

  Lam chứng cho Chúa - Lễ Hiện Xuống

  Ngày 06/06/2017

  Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống là một trong những ngày lễ cổ xưa nhất của Giáo hội được đề cập trong Cv 20,16 và 1 Cor 16, 8. Chúa Nhật Hiện Xuống diễn ra sau lễ Phục Sinh 50 ngày. 

  Truyền Thông Cổ Võ Nền Văn Hóa Gặp Gỡ

  Ngày 26/05/2017

  Lễ Thăng Thiên

  Lời Chúa Căn Dặn

  Ngày 20/05/2017

  Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A

  Lời Chúa Căn Dặn

  Ngày 20/05/2017

  Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A

  Lời Chúa Căn Dặn

  Ngày 20/05/2017

  Chúa Nhật VI Phục Sinh Năm A

  Thiên Chúa của Đức Giêsu

  Ngày 15/05/2017

  Chúa Nhật V Phục Sinh Năm A

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP