• Kế hoạch tập huấn
 • Kế hoạch Tập huấn năm 2013

  Ngày 08/01/2013

  Phòng Đào tạo và tập huấn thuộc Caritas Việt Nam phối hợp với Nhóm Liên kết tiếp tục tổ chức 5 khoá tập huấn cho nhân viên văn phòng Caritas thuộc Giáo tỉnh Hà Nội và Huế.

  Chương trình Tập huấn năm 2012

  Ngày 04/10/2012

  1. Giáo tỉnh Hà Nội

  -       Khoá “Phát triển tổ chức” – tháng 05.2012

  -       Khoá “Kỹ năng Phát triển Tầm nhìn – Sứ mạng – Mục tiêu” – tháng 08.2012

  -       Khoá “Lãnh đạo và tổ chức văn phòng” – tháng 10.2012

 • Tình Mẹ Thương Con

  Chúa Nhật XX Thường niên Năm A

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP