• Kiến thức chuyên môn
 • Hội nghị quốc tế Paris về bệnh liệt kháng

  Ngày 02/08/2017

  Trong các ngày cuối tháng 7 vừa qua Hội nghị quốc tế về bệnh Liệt kháng SIDA đã diễn ra tại Paris với sự tham dự của nhiều bác sĩ, nhân viên y tế, đặc biệt là Hiệp hội các bác sĩ không biên giới, các nhà nghiên cứu và đại diện giới chức chính quyền...

  Caritas Việt Nam: Tường thuật ngày thứ nhất - hội thảo về khía cạnh đạo đức liên quan đến HIV/AIDS trong việc phòng ngừa, chăm sóc, và hỗ trợ

  Ngày 06/05/2017

  Đứng trước căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, người Công Giáo nghĩ gì và nên làm gì để góp phần ngăn ngừa sự lây lan và hỗ trợ, chăm sóc người có H???

  Caritas Việt Nam: Thánh Lễ dịp Hội thảo về Khía cạnh Đạo đức liên quan đến HIV/AIDS trong việc phòng ngừa, chăm sóc, và hỗ trợ

  Ngày 06/05/2017

  ... Trong những ngày gặp gỡ này, như là cuộc gặp gỡ giữa tông đồ Philipphê và viên quan người Etiôpi, chúng ta không chỉ dừng lại ở những khám phá về mặt khoa học hay tổ chức, nhưng trong niềm tin, cuộc gặp gỡ và trao đổi hôm nay dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ánh sáng và nâng đỡ chúng ta...

  Kiến thức căn bản về HIV/AIDS

  Ngày 09/03/2017

  SIDA do 4 chữ đầu của tên bệnh bằng tiếng Pháp (Syndrom d'Immuno Déficience Acquise) có nghĩa là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Tiếng Anh gọi là AIDS (Acquired - Immuno - Deficiency - Syndrome).

  Lộ trình cho trẻ em nhiễm HIV

  Ngày 15/04/2016

  Việc chẩn đoán và chữa trị đúng lúc nghĩa là sẽ có nhiều người trên thế giới sống được cùng với HIV thay vì phải chết. Tuy nhiên, chỉ có 42% trẻ em nhiễm HIV được nhận thuốc ARVs trong năm 2014.

  Mười điều bạn có thể chưa biết về AIDS

  Ngày 01/12/2015

  Dưới đây là một số điều liên quan đến HIV/ AIDS có thể bạn không biết, lấy từ bài phát biểu gần đây của cố vấn đặc biệt về HIV/ AIDS của Caritas, Đức Ông Robert J Vitillo.

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP