• Kiến thức chuyên môn
 • Cách phòng lây nhiễm HIV trong gia đình người có HIV

  Ngày 11/07/2014

  Nguyên nhân chính khiến gia đình, xã hội xa lánh người nhiễm HIV là do thiếu hiểu biết về HIV/ AIDS. Nhiều người cho rằng sống và làm việc với người HIV cũng có thể bị lây nhiễm HIV. 

  Nguy cơ bị lây nhiễm HIV ở trẻ vị thành niên ở Tiền Giang

  Ngày 07/01/2013

  Theo số liệu của Bộ Y tế, 95% số người nhiễm HIV nằm trong độ tuổi 15-19, trong đó có 8,3% là tuổi vị thành niên; riêng ở Tiền Giang, đã có 67 trường hợp vị thành niên nhiễm HIV.

  Đại cương về HIV/AIDS

  Ngày 17/12/2012

  SIDA do 4 chữ đầu của tên bệnh bằng tiếng Pháp (Syndrom d’Ilmmuno Déficience Acquise) có nghĩa là hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải. Tiếng Anh gọi là AIDS (Acquired - Immuno - Deficiency - Syndrome).

 • Chúa Nhật Thứ 7 Thường Niên C

  “Hãy yêu kẻ thù”

  CN 7 C

   

   

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP