• Kinh Quảng Đại
 • Lạy Chúa Giêsu,

  Xin dạy con biết sống quảng đại,

  Biết phụng sự Chúa cho xứng đáng,

  Biết cho đi mà không tính toán,

  Biết chiến đấu mà không sợ thương tích,

  Biết làm việc mà không tìm an nghỉ,

  Biết hiến thân mà không mong chờ một phần thưởng nào khác

  hơn là biết mình đã hành động theo Thánh ý Chúa. Amen.


 • Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

  Ngày19.06.1988 vào lúc 9 giờ sáng tại Rôma, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã long trọng tôn phong 117 vị chân phước tử đạo tại Việt Nam lên hàng hiển thánh.

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP