• Thư mời
 • Khóa tập huấn “Nâng cao kỹ năng viết bài và thiết kế bản tin nội bộ”

  Ngày 04/03/2014

  Để hỗ trợ Caritas Giáo phận trong hoạt động này, tiếp nối với khóa Kỹ năng Truyền thông cơ bản, UBBAXH – Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khóa Tập huấn “Nâng cao kỹ năng viết bài và thiết kế bản tin nội bộ” dành cho Quý Cha và Nhân viên Văn phòng Caritas các Giáo phận.

  Thư Mời khoá “Tập huấn cho người tập huấn” (T0T)

  Ngày 25/10/2013

  Caritas Việt Nam phối hợp với Nhóm Liên Kết tổ chức khoá nâng cao “Tập huấn cho người tập huấn” (TOT: training of trainer) dành cho nhân viên văn phòng Caritas, nhằm giúp các nhân viên có được một số phương pháp sư phạm và kỹ năng tập huấn chuyên môn. 

  Thư mời tham dự khoá tập huấn “Theo dõi, giám sát, lượng giá và báo cáo dự án”

  Ngày 23/09/2013

  V/v: tham dự khoá tập huấn “Theo dõi, giám sát, lượng giá và báo cáo dự án”

  (Giáo tỉnh Hà Nội - Khoá 7)

  Chương Trình Tập Huấn Cho Người Tập Huấn (TOT)

  Ngày 21/08/2013

  Mục tiêu : Nắm vững những khái niệm căn bản về tập huấn; Nắm vững phương pháp tham gia chủ động của người lớn (phương pháp giảng dạy tích cực); Thiết kế một chương trình tập huấn cơ bản: giáo trình, thời gian, phương pháp và công cụ

  Thư mời Khóa Tập huấn Viết Dự Án và Lập Kế Hoạch Dự Án – Giáo tỉnh Hà Nội

  Ngày 03/07/2013

  UBBAXH-Caritas VN sẽ tổ chức khoá tập huấn về “Viết dự án và lập kế hoạch dự án” dành cho Quý cha Giám đốc, Phó Giám đốc và các nhân viên Phòng/ban Caritas Giáo tỉnh Hà Nội - Khoá 6, từ 30/7/2013 đến 02/08/2013, tại Toà Giám mục Bùi Chu.

  Thư mời tham dự khóa "Theo dõi, giám sát, lượng giá và báo cáo Dự án"

  Ngày 16/05/2013

  Trong tinh thần liên đới và bổ trợ, Caritas Việt Nam tiếp tục hỗ trợ văn phòng Caritas 26 giáo phận qua chương trình đào tạo nhân sự năm 2013.

  Thư mời tham dự khóa Tập huấn Quản Trị Tài Chính - Giáo tỉnh Hà Nội

  Ngày 17/04/2013

  Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khoá tập huấn về “Kỹ năng Quản trị Tài chính” dành cho những người tham gia vận hành, quản trị và giám sát nguồn tài chính

  Thư mời tham dự khoá "Kỹ năng Truyền thông cơ bản"

  Ngày 27/02/2013

  Để hỗ trợ Caritas Giáo phận trong một số hoạt động truyền thông, nhất là kỹ năng viết tin/ bài, phóng sự về các hoạt động bác ái xã hội, UBBAXH – Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khóa Tập huấn về “Kỹ năng Truyền thông cơ bản”

  Thư mời tham dự khóa Tập huấn: Viết dự án và lập kế hoạch dự án

  Ngày 26/02/2013

  Với tinh thần liên đới và bổ trợ, theo đường hướng chung của Hội nghị Thường niên Caritas Việt Nam năm 2012 vừa qua (từ 28 - 30/11/2012), Caritas Việt Nam tiếp tục hỗ trợ văn phòng Caritas 26 giáo phận qua chương trình đào tạo 3 năm (2011-2013). Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khoá tập huấn “Viết dự án và lập kế hoạch dự án” 

  Thư mời Tham dự Tập huấn

  Ngày 24/09/2012

  Để hỗ trợ Caritas Giáo phận trong một số hoạt động truyền thông, nhất là kỹ năng viết tin/ bài, phóng sự về các hoạt động bác ái xã hội, UBBAXH – Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khóa Tập huấn về “Kỹ năng Truyền thông cơ bản” dành cho Quý Cha và Nhân viên Văn phòng Caritas các Giáo phận.

 • Cầu nguyện
 • Tiêu đề:
  Lời nguyện cầu:
 • Hình ảnh
 • Đóng góp tài trợ
 • Nối kết
 • TOP