• Bão Kai Tak áp sát biển Đông
  • Bão Kai Tak áp sát biển Đông

    Với tốc độ 15-20 km mỗi giờ, chiều mai bão Kai Tak sẽ vào biển Đông, duy trì sức gió tối đa 75 km/giờ (cấp 8).