• Tệ nạn trẻ em lao động
  • Tệ nạn trẻ em lao động

    Vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ tư 11-6-2014 Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ trẻ em chống lại nạn bóc lột lao động và những hình thức nô lệ khác.

  • Một bác sĩ Công giáo Ba Lan bị buộc phải thực hiện phá thai
  • Một bác sĩ Công giáo Ba Lan bị buộc phải thực hiện phá thai

    WHĐ (14.06.2014) – Bác sĩ Công giáo Bogdan Chazan, một bác sĩ sản khoa tại Warsawa, Ba Lan, đã bị buộc thi hành lệnh của Thủ tướng chấm dứt sự sống của một thai nhi được chẩn đoán bị dị tật não nghiêm trọng. Ông đã kiên quyết từ chối vi phạm lương tâm của một tín hữu Công giáo.