• Để đón tiếp Chúa - CN 4 TN C
 • Để đón tiếp Chúa - CN 4 TN C

  Đức Giêsu trở về thăm quê nhà. Ngày Sabat, ngày lễ nghĩ hàng tuần, dân làng đến hội đường nghe đọc Sách Thánh và hát thánh ca từ 9 giờ đến 12 giờ trưa.

 • Giáo Hội tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu - CN 3 TN C
 • Giáo Hội tiếp nối sứ vụ của Chúa Giêsu - CN 3 TN C

  “Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn.Người đã sai tôi đi công bố…”. Nội dung của sứ điệp nói lên đầy đủ sứ mệnh Chúa Giêsu sẽ thi hành gồm bốn hoạt động là rao giảng Tin Mừng...

 • Ý nghĩa phép lạ Cana - CN 2 TN C
 • Ý nghĩa phép lạ Cana - CN 2 TN C

  Chúa Giêsu đã thực hiện phép lạ đầu tiên tại Cana. Ngài biến nước thành rượu hảo hạng (Ga 2,1-12). Tiệc đang vui vẻ mà rượu gần cạn. Gia đình lo lắng, sợ mất mặt với khách dự tiệc…

 • Thời Đại Ân Sủng - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa
 • Thời Đại Ân Sủng - Lễ Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa

  Sự kiện Chúa Giêsu chịu Phép Rửa là gạch nối giữa giai đoạn quan trọng: sống ẩn dật và rao giảng công khai. Sau 30 năm sống âm thầm với gia đình tại Nadarét, Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ loan báo Tin Mừng.

 • Ánh Sáng Lời Chúa - Lễ Hiển Linh
 • Ánh Sáng Lời Chúa - Lễ Hiển Linh

  Các nhà chiêm tinh Đông phương nhìn thấy ngôi sao xuất hiện và lên đường tìm kiếm. Họ đã tìm ra Hài Nhi mới sinh nằm trong máng cỏ hang lừa.

 • Thời gian là Hồng Ân - Lễ Mẹ Thiên Chúa
 • Thời gian là Hồng Ân - Lễ Mẹ Thiên Chúa

  Ngày đầu năm mới và cũng là ngày Quốc Tế Hòa Bình, Giáo Hội hân hoan cử hành lễ Đức Maria rất thánh, Mẹ Thiên Chúa. Cả hai sự kiện này cùng diễn ra khi Giáo Hội đang cử hành mầu nhiệm Con Thiên Chúa làm người, Ngài là Hoàng Tử Bình An, là hòa bình đích thực của nhân loại.