Thống kê năm 2015: Số tín hữu Công giáo trên thế giới gia tăng

 • Thứ sáu, 10:10 Ngày 20/10/2017
 • giới trẻ Ấn độ và Philippines - RV

  Vatican – Theo hồ sơ thống kê được hãng tin Fides loan báo nhân Ngày Thế giới truyền giáo năm 2017, số tín hữu Công giáo trên thế giới năm 2015 gia tăng, chiếm khoảng 17,7% dân số thế giới, với gần 1,3 tỉ tín hữu.

  Theo thông số của cơ quan thống kê hàng năm của Giáo hội Công giáo năm 2015 và được hãng tin Fides nghiên cứu, số tân tòng trong năm 2015 nhiều hơn năm 2014 12,5 triệu.

  Hồ sơ thống kê cũng cho biết: số tín hữu ở châu Phi là 222 triệu, chiếm 19,42% tổng dân số 1,1 tỉ, tăng 0,12%.

  Châu Mỹ có 625 triệu tín hữu , chiếm 63,6% tổng dân số 982,2 trệu, giảm 0,08%

  Châu Á có 141 triệu tín hữu, chiếm 3,24% tổng số 4,3 tỉ dân.

  Châu Âu có dân số gia tăng, nhưng số tín hữu lại giảm 0,21%, với 285 triệu, chiếm 39,87% tổng số dân 716 triệu.

  Châu Đại dương có 26,36% tín hữu, 10,2 triệu trên tổng số 38,7 triệu, tăng 0,24%.

  Trên toàn thế giới hiện có 3006 giáo phận, đại diện, giám quản tông tòa: 538 ở châu Phi, 1091 ở châu Mỹ, 530 ở châu Á, 758 ở châu Âu và 81 ở châu Đại dương.

  Số giám mục trong năm 2015 là 5304, tăng 67 vị, còn số linh mục là 415 ngàn 656, giảm 136 vị.

  Trên toàn thế giới có 351797 thừa sai giáo dân và 3 triệu 122 ngàn 653 giáo lý viên.

  Giáo hội Công giáo điều hành 216 ngàn 548 cơ sở giáo dục với 60 triệu học sinh và gần 5,5 triệu sinh viên đại học và trung học. Giáo hội Công giáo có khoảng 118 ngàn tổ chức xã hội và bác ái công giáo (bệnh viện, trại phong, nhà cô nhi, nhà dưỡng lão) trên thế giới.

  Các hội truyền giáo thuộc Bộ truyền giáo đã giúp cho các giáo hội địa phương (xây nhà thờ và chủng viên, giáo dục, hoạt động mục vụ và đào tạo), đã giải ngân 134 triệu đô la trong năm 2016.

  (Agenzia Fides 20/10/2017)

  Hồng Thủy

  Bài viết liên quan