Tình Yêu Không Bị Khoá Lại cũng như Không Ngăn Được Caritas

 • Thứ tư, 15:26 Ngày 18/11/2020
 • By Msgr Pierre Cibambo

  Vào ngày 15 tháng 11 năm 2020, tất cả chúng ta được mời gọi để tổ chức Ngày Thế Giới Người Nghèo với ĐTC Phanxicô.

  Thông điệp trong năm nay là “Hãy rộng tay cứu giúp người nghèo khó” (Hc 7:32)” Đây là lời mời thích hợp cho tất cả chúng ta trong một năm mà nhiều người trong chúng ta đã đóng mình lại với thế giới để bảo vệ chính mình khỏi đại dịch Virus Corona. 

  Caritas Syria giúp các gia đình ở Al-Jazmati và Jabal Badro. Photo by Caritas Syria

  Bất chấp những thách thức to lớn trên toàn cầu trong năm 2020, Caritas đã minh chứng tình yêu không thể bị khoá lại và tự đóng lại với người nghèo và người dễ bị tổn thương vào thời điểm họ rất cần. Sứ mạng của Caritas là lắng nghe và đồng hành được thúc đẩy bởi nhiều tình nguyện viên và nhân viên của Caritas, những người xả thân để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. ĐTC Phanxicô đã nhắc nhở chúng ta rằng “Caritas là trung tâm của Giáo hội” và Ngày Thế Giới của Người Nghèo là giây phút để ghi nhớ và đào sâu sự cống hiến của chúng ta trong việc đặt người nghèo làm trung tâm, nâng họ lên, và đảm bảo tiếng nói của họ được lắng nghe. 

  Sứ mạng của chúng ta là để “đảm bảo những người sống trong hoàn cảnh nghèo khó là những người tham gia tích cực vào trong việc xây dựng một xã hội hoà nhập và bình đẳng, một Caritas biến đổi và một Giáo hội chào đón.” Nhưng điều này có nghĩa gì đối với mỗi người và từng người chúng ta với tư cách là phần tử của gia đình Caritas? Các câu trả lời không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng đòi hỏi một thái độ biết lắng nghe cách khiêm tốn và liên đới. 

  Chúng ta đừng quên rằng ngày đặc biệt này để vinh danh các anh chị em đang thiếu thốn của chúng ta với tên gọi là “Ngày Thế Giới CỦA Người Nghèo” chứ không phải “Ngày Thế Giới CHO Người Nghèo”. 

  Chúng ta không chỉ chia sẻ một phần tài sản của mình với người nghèo, chúng ta còn nhận được một thứ gì đó từ phía họ. Trong một cộng đồng Kitô giáo đích thật, không có thành viên nào chỉ cho đi, và người khác chỉ đón nhận. Chỉ có những người thân cận chia sẻ bởi vì trong Đức Kitô tất cả chúng ta chỉ là một. 

  Bàn tay chúng ta mở rộng đến với người nghèo, không chỉ là một bàn tay phân phát, mà còn một tay cần đến. Chúng ta cần người nghèo nhiều như họ cần chúng ta. Họ mời gọi chúng ta trở thành những chứng nhân chân thật hơn về Đức Kitô. Khi chúng ta gặp gỡ người nghèo, hãy lắng nghe họ và đồng hành với họ, chính họ là người truyền giáo cho chúng ta. Người nghèo mời gọi chúng ta mở rộng tâm hồn và biến đổi cái nhìn thế giới quan hạn hẹp để thấy được Đức Kitô đang hiện diện trong họ trên trái đất này. 

  “Chúng ta được kêu gọi tìm thấy Đức Kitô nơi họ, lên tiếng bênh vực mục đích của họ, nhưng đồng thời cũng là bạn của họ, lắng nghe họ, nói với họ và đón  nhận sự khôn ngoan mầu nhiệm mà Thiên Chúa muốn chia sẻ với chúng ta thông qua họ.” Tông Huấn Niềm Vui Tin Mừng. 

  Đức Hồng y Luis Antonio Tagle, Chủ tịch Caritas Quốc tế, đã nói “Bài học lớn nhất trong cuộc đời tôi khi là mục tử đã hướng về người nghèo, không phải bằng lời nói, nhưng bằng trái tim sẵn sàng lắng nghe và học hỏi từ họ. Trước khi nói dù chỉ một lời, điều quan trọng là hiểu được người đang đứng trước bạn. Bằng sự lắng nghe tôn trọng người nghèo, bạn khẳng định phẩm giá của họ.”

  Khi Ngày Thế Giới của Người Nghèo đến, bất cứ khi nào có thể và thích hợp, chúng tôi mời tất cả các bạn hành động để chuẩn bị cho việc tổ chức ngày Thế Giới của Người Nghèo này.

  Chúng tôi khuyến khích bạn, các bạn trên khắp thế giới, suy gẫm về những gì chúng ta học được từ người nghèo ở cấp độ cá nhân và cộng đồng và đảm bảo họ ở trọng tâm trong suy nghĩ và hành động của chúng ta trong ngày đó. 

  Một bàn tay cứu giúp là một dấu chỉ; một dấu chỉ nói ngay đến sự gần gũi, liên đới và yêu thương. Nhân Ngày Thế Giới Người Nghèo, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay như một gia đình nhân loại tront tình liên đới toàn cầu để xây dựng các xã hội hoà nhập và bình đẳng và một Giáo hội biến đổi và chào đón.

  Chuyển Ngữ: PTT - Caritas Việt Nam

  Nguồn Caritas Quốc tế
   

  Bài viết liên quan