Tuần Lễ Hành Động - Thứ Ba Với Chủ Đề: Giáo Dục Sinh Thái

 • Thứ ba, 08:36 Ngày 24/10/2023
 •  

  Chúng tôi sẽ khởi động Năm Hành động Toàn cầu trên toàn cầu trong Tuần lễ Hành động Toàn cầu từ ngày 23 đến ngày 29 tháng 10 năm 2023.

  Mỗi ngày cung cấp một thông tin ngắn để lấy cảm hứng viết thông điệp về Cây Sự Sống của chúng ta trên togetherwebelong. caritas.org mà bạn có thể đăng lên mạng xã hội của mình.

  Thứ Ba với chủ đề: Giáo Dục Sinh Thái

  Chúng ta cùng nhau học hỏi

  Để chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta đòi hỏi chúng ta phải trải qua một cuộc ‘hoán cải sinh thái’. Đây là nơi chúng ta nhận ra Thiên Chúa trong mọi sự, và khắc phục những ảo tưởng tách biệt và cô lập để khám phá lại mối liên kết sâu sắc mà chúng ta có với nhau và với công trình tạo dựng của Thiên Chúa.

  Hãy thực hiện chiến dịch #TogetherWeBelong (Chúng ta Cùng nhau thuộc về) của chúng tôi. Hãy gởi thông điệp tới các nhà lãnh đạo và những người ra quyết định về chủ đề Giáo dục Sinh thái và cách #TogetherWe (#Chúng ta Cùng nhau) có thể học cách xây dựng sự thay đổi tích cực trong thế giới của chúng ta.

  TogetherWeBelong.caritas.org/WeekOfAction 
  #TogetherWeBelong @IamCaritas

  Nguồn: Caritas Quốc tế

  Chuyển ngữ: PTT - Caritas Việt Nam

  Bài viết liên quan