Caritas Quốc Tế  Xuất Bản Nguồn Tài Liệu Mới Nhằm Cổ Võ Sự Lãnh Đạo Của Người Nữ

 • Thứ hai, 11:12 Ngày 11/03/2024
 • Thứ Năm ngày 7 tháng 3, Caritas Quốc tế sẽ xuất bản sách có tên Bình đẳng, Gặp gỡ, Biến đổi: Cam kết của Caritas đối với vai trò lãnh đạo và sự tham gia của người nữ, dựa trên các giá trị và nguyên tắc của Kinh thánh và Giáo huấn Xã hội Công giáo.

  Đây là cuốn sách nhỏ nhằm mục đích nâng cao sự hiểu biết về những giáo huấn của Giáo hội liên quan đến vai trò lãnh đạo của người  nữ, đồng thời đồng hành và tạo điều kiện cho việc đối thoại, hợp tác và cộng tác giữa các Tổ chức Thành viên và các bên liên quan chính khác về chủ đề vai trò lãnh đạo của người nữ. Việc khám phá các giáo lý kinh thánh và xã hội trong tập sách đi kèm với hơn 35 lời chứng, câu chuyện, kinh nghiệm và ví dụ về những thực hành tốt từ tất cả bảy khu vực của Liên đoàn Caritas, trong đó có những ví dụ về phương thức người nữ đóng góp cho đời sống cộng đồng, các chính sách tăng cường khả năng lãnh đạo của người nữ và sự tham gia cũng như những câu chuyện thành công của các dự án trao quyền cho phụ nữ.

  Đây là nguồn lực dành cho nhân viên và tình nguyện viên Caritas, Giáo hội và cộng đồng địa phương cũng như các bên liên quan khác đang nỗ lực tăng cường sự tham gia bình đẳng của người nữ trong xã hội và những ai chúng tôi hy vọng sẽ truyền cảm hứng qua những ví dụ về hành động, dự án, chương trình và chính sách minh chứng vai trò của các tổ chức tôn giáo đảm nhận việc trao quyền cho người nữ.

  Tại sao Caritas phát hành sách Bình đẳng, Gặp gỡ, Biến đổi?

  Caritas Quốc tế đã phát hành sách Bình đẳng, Gặp gỡ, Biến đổi nhằm gia tăng sự hiểu biết của cá nhân, tổ chức, thể chế và cộng đồng về các giáo huấn xã hội và kinh thánh của Giáo hội nhằm hỗ trợ sự lãnh đạo và tham gia của người nữ trong việc ra quyết định. Thông qua đó, mục đích của cuốn sách này cũng cho thấy sự cam kết, sự tham gia và vai trò lãnh đạo của người nữ có thể mang lại sự biến đổi cho toàn xã hội.

  Đây là một trong những khuyến nghị quan trọng sau khi tham khảo ý kiến với các văn phòng Caritas ở tất cả các châu lục nhằm xác định rằng cần phải tạo ra một nguồn tài liệu giải thích những cách thức mà giáo huấn của Giáo hội hỗ trợ và thúc đẩy vai trò lãnh đạo và sự tham gia của người nữ, nhằm hỗ trợ và cổ cõ, tại các Giáo hội địa phương, các bên liên quan bên ngoài và cộng đồng, nhằm loại bỏ các rào cản xã hội và cơ cấu hạn chế việc làm cho người nữ và trẻ em gái, đồng thời trao quyền cho người nữ, mọi cấp độ, đảm nhiệm vị trí xứng đáng trong các vai trò lãnh đạo và ra quyết định.

  Đây là cơ hội để Liên đoàn và xã hội mở rộng cơ hội cho nhiều người nữ lãnh đạo và tham gia hơn để, từng bước một, chúng ta có thể cùng nhau xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

  Mục tiêu chính
  1.    Thể hiện sự cam kết của Caritas trong việc tăng cường vai trò lãnh đạo và sự tham gia của người nữ trong khuôn khổ Giáo huấn Xã hội Công giáo.
  2.    Nâng cao sự hiểu biết về vai trò lãnh đạo và sự tham gia của người nữ như một phần cốt lõi của bản sắc Công giáo của Caritas.
  3.    Nâng cao tiếng nói của nữ giới và nam giới ở cấp cơ sở, những người đang nỗ lực vì sự bình đẳng như một phần nội tại của việc tăng cường các chương trình nhân đạo, thể chế và phát triển.
  4.    Nâng cao nhận thức và đối thoại cởi mở về các rào cản xã hội và thể chế mà nữ giới phải đối mặt, trong nội bộ Caritas và trong bối cảnh khu vực và địa phương cụ thể.
  5.    Phát triển các lộ trình, chương trình và chính sách nhằm cổ võ và tăng cường sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của nhân viên, quản lý nhân sự, trách nhiệm giải trình của tổ chức.
  6.    Cổ võ các phương pháp tiếp cận toàn bộ tổ chức hướng tới sự bình đẳng, đồng thời lồng ghép các quan điểm, kinh nghiệm và chuyên môn của người nữ trong các lĩnh vực công việc.
  7.    Sử dụng tập sách này như một công cụ nâng cao khả năng lãnh đạo địa phương và quan hệ đối tác hiệu quả.
  8.    Tìm kiếm đối thoại và hợp tác với các Hội đồng Giám mục địa phương và các nhà lãnh đạo tôn giáo nhằm tăng cường mối quan hệ, sự hiểu biết, đối thoại và hỗ trợ cho các sáng kiến thúc đẩy vai trò lãnh đạo của người nữ.
  9.    Tìm kiếm sự tham gia và truyền cảm hứng, sự sinh động và vận động các hành động tại cấp giáo phận và giáo xứ tại địa phương.

   Chúng ta có thể tìm thấy gì bên trong nguồn tài liệu?
  1.    Câu chuyện tâm linh và con người
  Suy ngẫm về gương sáng của Chúa Giêsu và các giáo huấn kinh thánh và xã hội của Giáo hội có thể giúp chúng ta nâng cao hiểu ¬biết về linh đạo về sự hiện diện và tham gia tích cực của người nữ ở mọi cấp độ xã hội, đồng thời có thể dẫn đến nền tảng thần học cho hành động nhằm mang lại sự thay đổi và tiến bộ trong việc tạo ra các cơ hội bình đẳng cho nữ giới và nam giới trong Caritas, Liên đoàn, Giáo hội và cộng đồng.
  ' Tôi đã nhìn thấy những khuôn mặt tràn đầy hy vọng, những người nữ đang vượt qua nạn phân biệt chủng tộc, phân biệt đối xử, phân biệt giới tính và vô vàn thách thức khác mỗi ngày. … Sự nỗ lực của chúng ta phải mang tính ¬toàn diện, bao gồm những thực tại khác nhau của người nữ bất kể tôn giáo, màu da, văn hóa của họ. ' 
  Nữ tu Ruperta Palacios Silva, Nhà truyền giáo Carmelite của Santa Teresa, Mexico; Thư ký mục vụ người Mexico gốc Phi ở Cáritas Mexicana
  2.    Thực hành tốt
  Cuốn sách nhỏ này bao gồm hơn 35 thực hành tốt từ khắp Liên bang để chỉ ra cách áp dụng giáo huấn của Giáo hội về sự lãnh đạo của người nữ trong hành động và truyền cảm hứng cho các Khu vực, Tổ chức Thành viên, Giáo hội địa phương, cộng đồng và các tổ chức nhân đạo và phát triển khác với mong muốn cổ võ sự tham gia của người nữ vào vai trò lãnh đạo và ra quyết định. Những thực hành tốt này bao gồm: các chương trình, dự án trao quyền cho người nữ; chính sách đảm bảo trách nhiệm giải trình của tổ chức; chính sách thúc đẩy sự bình đẳng, hòa nhập và cơ hội bình đẳng; sự tham gia của nam giới và các nhà lãnh đạo tôn giáo, v.v.
  'Chúng tôi biết rằng sự bình đẳng thực sự đòi hỏi phải có sự thay đổi mang tính hệ thống để tạo ra một thế giới trong đó tài năng của mọi người đều có thể được công nhận và tôn trọng. Đó là lý do tại sao hầu hết các thành viên Caritas Châu Đại Dương đều có các chương trình tập trung vào vai trò lãnh đạo của người nữ trong cộng đồng địa phương của chúng tôi; và tại sao chúng tôi tiếp tục ưu tiên tiếng nói của phụ nữ và trẻ em gái trong cuộc vận động tập thể tại khu vực của chúng tôi.' 
  Kirsty Robertson (CEO, Caritas Úc; Phó Chủ tịch CI), Mavis Tito (Giám đốc Quốc gia, Caritas Papua New Guinea), Suliana Falemaka (Giám đốc Quốc gia, Caritas Tonga), Sophie Jenkins (Phó Giám đốc Chiến lược và Hiệu quả, Caritas Úc)
  3.    Khuyến nghị
  Cuốn sách nhỏ này bao gồm các khuyến nghị về các hành động và cách thức mà Caritas và các tổ chức chính yếu khác có thể cổ võ sự bình đẳng và công bằng giữa nam giới và nữ giới, tham gia đối thoại và lắng nghe, đồng thời tạo cơ hội và xóa bỏ rào cản mà nữ giới đang phải đối mặt trong vai trò lãnh đạo và ra quyết định ở mọi cấp độ.
  'Thay đổi không xảy ra nếu không có chủ ý, và vì thế chúng ta cần có tầm nhìn, lập kế hoạch, đo lường và trách nhiệm giải trình.' 
  Caoimhe de Barra, Giám đốc điều hành Trócaire; Chủ tịch CIDSE

  Nguồn: https://www.caritas.org/2024/03/caritas-internationalis-launches-a-new-resource-to-promote-womens-leadership/

  Chuyển ngữ: PTT – Caritas Việt Nam

  Bài viết liên quan