Clip phóng sự: Tôn giáo bảo vệ môi trường (VTV4)

  • Thứ ba, 11:19 Ngày 30/06/2020
  • Phóng sự “Tôn giáo đoàn kết bảo vệ môi trường” (mục Chân dung cuộc sống - VTV4), phản ánh các hoạt động đa dạng của các tôn giáo (trong đó có Caritas Hải Phòng) chung tay trong công cuộc bảo vệ, gìn giữ môi trường sống xanh sạch đẹp.

    Nguồn: VTV4

     

    Bài viết liên quan