• Caritas Hải Phòng: Truyền Thông Bảo Vệ Môi Trường tại Giáo xứ Lão Phú
  • Caritas Hải Phòng: Truyền Thông Bảo Vệ Môi Trường tại Giáo xứ Lão Phú

    “Vui Tết đón xuân, không quên bảo vệ môi trường” - đó chính là lời mời gọi của cha Giuse Nguyễn Văn Sáng - Chính xứ Lão Phú, và là Cha Phó Giám đốc Caritas Hải Phòng nhắn gửi cộng đoàn trong Thánh lễ cầu nguyện cho việc Bảo vệ môi trường (BVMT) ngày 27 tháng 01 vừa qua. Đó cũng là tâm tình mà Caritas Hải Phòng muốn gửi đi tới người người, nhà nhà trong những ngày đón Tết Kỷ Hợi.