• Đêm leo lét ở ngôi làng biển bị siêu bão xé nát
  • Đêm leo lét ở ngôi làng biển bị siêu bão xé nát

    Đã 3 đêm qua, người dân ở ngôi làng bị siêu bão xé tan phải mò mẫm sinh hoạt trong bóng tối. Trẻ con học bài dưới ngọn đèn dầu leo lét, bên cạnh đống gạch vỡ vụn của những ngôi nhà bị bão quật đổ.