• Bài 4a: Sinh Thái Toàn Diện
  • Bài 4a: Sinh Thái Toàn Diện

    Đức Giáo hoàng Phanxicô hiểu rằng, mọi sự đều liên hệ chặt chẽ với nhau, và các vấn đề của hôm nay đòi hỏi người ta phải có một tầm nhìn, có khả năng suy xét mọi phương diện của cuộc khủng hoảng toàn cầu. 

  • Đêm leo lét ở ngôi làng biển bị siêu bão xé nát
  • Đêm leo lét ở ngôi làng biển bị siêu bão xé nát

    Đã 3 đêm qua, người dân ở ngôi làng bị siêu bão xé tan phải mò mẫm sinh hoạt trong bóng tối. Trẻ con học bài dưới ngọn đèn dầu leo lét, bên cạnh đống gạch vỡ vụn của những ngôi nhà bị bão quật đổ.