• Bão và Áp thấp nhiệt đới
 • Bão và Áp thấp nhiệt đới

  Bão (typhoon) là tên gọi chung những xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên Tây bắc Thái Bình Dương khi tốc độ gió cực đại (Vmax) ở gần tâm duy trì liên tục (đọc thêm Ghi chú phía dưới) từ 64 hải lý (gió cấp 12 ở ta) trở lên (hải lý: knot - kt, bằng 1,853 km/h).

 • 26th Sunday in Ordinary Time | Year A
 • 26th Sunday in Ordinary Time | Year A

  Jesus said to the chief priests and the elders of the people, ‘What is your opinion? A man had two sons. He went and said to the first, “My boy, you go and work in the vineyard today.” He answered, “I will not go,” but afterwards thought better of it and went.

 • Bão, Áp thấp nhiệt đới là gì?
 • Bão, Áp thấp nhiệt đới là gì?

  Bão và áp thấp nhiệt đới là một xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) có gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6 trở lên (tức là trên 39km/h).

 • Tin Bão gần biển Đông (cơn bão Wukong)
 • Tin Bão gần biển Đông (cơn bão Wukong)

  Hồi 7 giờ ngày 26/12, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,3 độ Vĩ Bắc; 123,2 độ Kinh Đông, trên khu vực miền Trung Philippin. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là từ 62 đến 74km một giờ), giật cấp 9, cấp 10.