• The Holy Family | Year A
 • The Holy Family | Year A

  After the wise men had left, the angel of the Lord appeared to Joseph in a dream and said, ‘Get up, take the child and his mother with you, and escape into Egypt, and stay there until I tell you, because Herod intends to search for the child and do away with him.’ So Joseph got up and, taking the child and his mother with him, left that night for Egypt, where he stayed until Herod was dead. This was to fulfil what the Lord had spoken through the prophet:‘I called my son out of Egypt.’

 • 4th Sunday of Advent | Year A
 • 4th Sunday of Advent | Year A

  This is how Jesus Christ came to be born. His mother Mary was betrothed to Joseph; but before they came to live together she was found to be with child through the Holy Spirit.  Her husband, Joseph, being a man of honour and wanting to spare her publicity, decided to divorce her informally. He had made up his mind to do this when the angel of the Lord appeared to him in a dream, and said ‘Joseph, son of David, do not be afraid to take Mary home as your wife, because she has conceived what is in her by the Holy Spirit.

 • Thư Mời khóa Tập Huấn ToT: Giáo tỉnh Hà Nội
 • Thư Mời khóa Tập Huấn ToT: Giáo tỉnh Hà Nội

  Phòng Đào tạo đã lên chương trình phối hợp với Nhóm Liên Kết tổ chức khoá nâng cao “Tập huấn cho người tập huấn” (TOT: training of trainer) dành cho nhân viên văn phòng Caritas, nhằm giúp các nhân viên có được một số phương pháp sư phạm và kỹ năng tập huấn chuyên môn để làm tốt công tác đào tạo cho mạng lưới Caritas Giáo phận.  

 • Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Hội Nghị Thường niên Kỳ I-2013
 • Hội đồng Giám mục Việt Nam họp Hội Nghị Thường niên Kỳ I-2013

  WHĐ  (31.03.2013) – Theo thông báo của Đức giám mục Cosma Hoàng Văn Đạt, S.J., Tổng thư ký, Hội đồng Giám mục Việt Nam sẽ họp Hội nghị thường niên kỳ I-2003 tại Trung tâm hành hương Đức Mẹ Bãi Dâu, thuộc giáo phận Bà Rịa, từ thứ Hai, 1 tháng Tư đến thứ Sáu, 5 tháng Tư 2013.

 • 3rd Sunday of Advent | Year A
 • 3rd Sunday of Advent | Year A

  John in his prison had heard what Christ was doing and he sent his disciples to ask him, ‘Are you the one who is to come, or have we got to wait for someone else?’ Jesus answered, ‘Go back and tell John what you hear and see; the blind see again, and the lame walk, lepers are cleansed, and the deaf hear, and the dead are raised to life and the Good News is proclaimed to the poor; and happy is the man who does not lose faith in me.’

 • Bế giảng khóa ToT của Giáo tỉnh Hà Nội
 • Bế giảng khóa ToT của Giáo tỉnh Hà Nội

  Khóa “Tập huấn cho người tập huấn” (ToT = Training of Trainer) cho nhân viên 5 văn phòng Caritas thuộc Giáo tỉnh Hà Nội đã kết thúc tốt đẹp vào trưa ngày 04.07.2014.