• 2nd Sunday of Lent | Year C
 • 2nd Sunday of Lent | Year C

  Jesus took with him Peter and John and James and went up the mountain to pray. As he prayed, the aspect of his face was changed and his clothing became brilliant as lightening.

 • Thư Mời tham dự khoá tập huấn “Quản lý tài chính” (Giáo tỉnh Huế - Khoá 5)
 • Thư Mời tham dự khoá tập huấn “Quản lý tài chính” (Giáo tỉnh Huế - Khoá 5)

  Nhu cầu đào tạo nhân sự chuyên môn là điều cần thiết và quan trọng để xây dựng và phát triển mạng lưới hoạt động của Caritas các giáo phận. Vì thế, Uỷ ban Bác ái Xã hội-Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khoá tập huấn về “Kỹ năng Quản lý Tài chính” dành cho những người tham gia vận hành, quản trị và giám sát nguồn tài chính

 • 4th Sunday in Ordinary Time | Year C
 • 4th Sunday in Ordinary Time | Year C

  Jesus began to speak in the synagogue, ‘This text is being fulfilled today even as you listen.’ And he won the approval of all, and they were astonished by the gracious words that came from his lips.