• 29th Sunday in Ordinary Time | Year A
 • 29th Sunday in Ordinary Time | Year A

  The Pharisees went away to work out between them how to trap Jesus in what he said. And they sent their disciples to him, together with the Herodians, to say, ‘Master, we know that you are an honest man and teach the way of God in an honest way, and that you are not afraid of anyone, because a man’s rank means nothing to you.

 • Rét đậm, rét hại là gì?
 • Rét đậm, rét hại là gì?

  Rét đậm xuất hiện khi nhiệt độ trung bình trong ngày dưới 15oC. Rét hại xuất hiện khi nhiệt độ trung bình trong ngày dưới 13oC

 • Tố, lốc, vòi rồng
 • Tố, lốc, vòi rồng

  Tố là hiện tượng gió tăng tốc đột ngột, hướng cũng thay đổi bất chợt, nhiệt độ không khí giảm mạnh, ẩm độ tăng nhanh thường kèm theo dông, mưa rào hoặc mưa đá.

 • Bão và Áp thấp nhiệt đới
 • Bão và Áp thấp nhiệt đới

  Bão (typhoon) là tên gọi chung những xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) trên Tây bắc Thái Bình Dương khi tốc độ gió cực đại (Vmax) ở gần tâm duy trì liên tục (đọc thêm Ghi chú phía dưới) từ 64 hải lý (gió cấp 12 ở ta) trở lên (hải lý: knot - kt, bằng 1,853 km/h).

 • 26th Sunday in Ordinary Time | Year A
 • 26th Sunday in Ordinary Time | Year A

  Jesus said to the chief priests and the elders of the people, ‘What is your opinion? A man had two sons. He went and said to the first, “My boy, you go and work in the vineyard today.” He answered, “I will not go,” but afterwards thought better of it and went.

 • Bão, Áp thấp nhiệt đới là gì?
 • Bão, Áp thấp nhiệt đới là gì?

  Bão và áp thấp nhiệt đới là một xoáy thuận nhiệt đới (XTNĐ) có gió mạnh nhất vùng gần tâm mạnh cấp 6 trở lên (tức là trên 39km/h).