• Holy Family - Year C
  • Holy Family - Year C

    Every year the parents of Jesus used to go to Jerusalem for the feast of the Passover. When he was twelve years old, they went up for the feast as usual.

  • Đề tài Ngày Thế Giới Truyền Thông xã hội 2013
  • Đề tài Ngày Thế Giới Truyền Thông xã hội 2013

    Đề tài này được Phòng báo chí Tòa Thánh công bố hôm 29-9-2012, kèm theo giải thích, theo đó một trong những thách đố ý nghĩa nhất đối với công cuộc truyền giảng Tin Mừng ngày nay là thách đố nảy sinh từ môi trường kỹ thuật số.