• The Most Holy Trinity | Year C
 • The Most Holy Trinity | Year C

  ‘I still have many things to say to youbut they would be too much for you now.But when the Spirit of truth comeshe will lead you to the complete truth

 • Đức Thánh Cha kêu gọi tín nhiệm người trẻ
 • Đức Thánh Cha kêu gọi tín nhiệm người trẻ

  ĐTC Biển Đức 16 mời gọi toàn thể Giáo Hội hãy tái bày tỏ lòng tín nhiệm nơi người trẻ.Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 7-2-2013, dành cho các tham dự viên khóa họp toàn thể của Hội đồng Tòa Thánh về văn hóa

 • Pentecost | Year C
 • Pentecost | Year C

  If you love me you will keep my commandments.I shall ask the Fatherand he will give you another Advocateto be with you forever.

 • The Ascension of the Lord | Year C
 • The Ascension of the Lord | Year C

  “You see how it is written that the Christ would suffer and on the third day rise from the dead, and that, in his name, repentance for the forgiveness of sins would be preached to all the nations, beginning from Jerusalem.

 • Sứ điệp Mùa Chay 2013 - Đức Thánh Cha Benedictus XVI
 • Sứ điệp Mùa Chay 2013 - Đức Thánh Cha Benedictus XVI

  Cử hành Mùa Chay trong bối cảnh Năm Đức Tin cho chúng ta cơ hội quý giá để suy niệm về mối tương quan giữa đức tin và đức ái: giữa tin vào Thiên Chúa – Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô – và tình yêu

 • 6th Sunday of Easter Year C
 • 6th Sunday of Easter Year C

  Jesus said to his disciples:If anyone loves me he will keep my word,and my Father will love him,and we shall make our home with him.