• 5th Sunday of Lent | Year C
 • 5th Sunday of Lent | Year C

  The scribes and the Pharisees brought a woman along who had been caught committing adultery; and making her stand there in full view of everybody, they said to Jesus, ‘Master, this woman was caught in the very act of committing adultery, and Moses has ordered us in the Law to condemn women like this to death by stoning. What have you to say?’

 • 4th Sunday of Lent | Year C
 • 4th Sunday of Lent | Year C

  The tax collectors and the sinners were all seeking the company of Jesus to hear what he had to say, and the Pharisees and the scribes complained.

 • 3rd Sunday of Lent | Year C
 • 3rd Sunday of Lent | Year C

  Some people arrived and told Jesus about the Galileans whose blood Pilate had mingled with that of their sacrifices. At this he said to them, ‘Do you suppose that these Galileans who suffered like that were greater sinners than any other Galileans?

 • Thư mời Tham dự Tập huấn
 • Thư mời Tham dự Tập huấn

  Để hỗ trợ Caritas Giáo phận trong một số hoạt động truyền thông, nhất là kỹ năng viết tin/ bài, phóng sự về các hoạt động bác ái xã hội, UBBAXH – Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khóa Tập huấn về “Kỹ năng Truyền thông cơ bản” dành cho Quý Cha và Nhân viên Văn phòng Caritas các Giáo phận.

 • 2nd Sunday of Lent | Year C
 • 2nd Sunday of Lent | Year C

  Jesus took with him Peter and John and James and went up the mountain to pray. As he prayed, the aspect of his face was changed and his clothing became brilliant as lightening.

 • Thư Mời tham dự khoá tập huấn “Quản lý tài chính” (Giáo tỉnh Huế - Khoá 5)
 • Thư Mời tham dự khoá tập huấn “Quản lý tài chính” (Giáo tỉnh Huế - Khoá 5)

  Nhu cầu đào tạo nhân sự chuyên môn là điều cần thiết và quan trọng để xây dựng và phát triển mạng lưới hoạt động của Caritas các giáo phận. Vì thế, Uỷ ban Bác ái Xã hội-Caritas Việt Nam sẽ tổ chức khoá tập huấn về “Kỹ năng Quản lý Tài chính” dành cho những người tham gia vận hành, quản trị và giám sát nguồn tài chính