Trẻ em là chìa khoá để bứng tận gốc sự nghèo đói

  • Thursday, 09:11 Date 20/12/2012
  • Vatican ngày 15 tháng 02 năm 2011Đại diện của Toà Thánh tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám Mục Francis Chullikatt đã kêu gọi các quốc gia “đầu tư vào trẻ con” như là một phần của giải pháp bứng tận gốc sự nghèo đói.Trong một bài diễn văn hôm thứ Bảy (11/02/2011) tại Liên Hiệp Quốc, Đức Tổng Giám Mục Chullikatt đã tuyên bố rằng “những nhu cầu sâu xa nhất của con người vượt xa những đòi hỏi về thực phẩm, nước uống và nhà ở. Sự phát triển xã hội đúng nghĩa hoàn toàn phụ thuộc vào sự tôn trọng đối với phẩm giá của mỗi con người, Đài Phát Thanh Vatican tường thuật.Phát biểu trước Uỷ Ban LHQ về Phát Triển Xã Hội, Ngài đã kéo sự chú ý đến việc giảm đà gia tăng dân số ở phương Tây như là một nhân tố tại các quốc gia đang cố gắng cung cấp những dịch vụ xã hội. Một cảnh trái ngược, “lịch sữ nhân loại dạy cho chúng ta biết rằng nếu có sự đầu tư đúng mức vào trẻ con, chúng sẽ lớn lên đóng góp còn nhiều hơn những cái mà chúng đã tiêu thụ, và bằng cách nầy nâng cao mức sống cho mọi người”.Ngài phê phán việc đo lường sự phát triển chỉ dựa trên những vấn đề kinh tế, và nhấn mạnh rằng “việc bứng tận gốc sự nghèo đói không thể chỉ dựa trên kết quả kinh tế có thể đo lường được thôi, mà còn phải hơn thế nữa, sự phát triển đúng nghĩa đòi phải thúc đẩy  sự phát triển của từng người và của toàn thể nhân loại.”Ngài nhắc nhở những đại biểu rằng Hội Nghị Thượng Đĩnh Copenhagen năm 1995 đã nhất trí khẳng định rằng con người là trung tâm của sự phát triển.Trích nguồn: Toà Thánh tại LHQ.: Sự phát triển không được đo lường chỉ bằng những vấn đề kinh tế. (Đài Phát Thanh Vatican).

    Most viewed news

    Related posts