• Trẻ em hiến kế ngăn chặn bạo lực gia đình
  • Trẻ em hiến kế ngăn chặn bạo lực gia đình

    (Dân Việt) Hơn 200 trẻ em đến từ 48 tỉnh, thành phố trong cả nước thảo luận và nói lên tiếng nói cá nhân về nhiều nhóm chủ đề lên quan tới phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em...