Các giám mục châu Âu hội thảo về mối quan hệ Công giáo–Hồi giáo

  • Thursday, 10:10 Date 02/05/2013
  • WHĐ (30.04.2013) – Từ ngày 1 đến 3 tháng Năm 2013, Liên Hội đồng Giám mục châu Âu (CCEE) sẽ tổ chức một cuộc Hội thảo tại London để bàn về mối quan hệ Kitô giáo–Hồi giáo, dưới sự chủ tọa của Đức hồng y Jean-Pierre Ricard, Tổng giám mục Bordeaux. Diễn giả chính của Hội thảo là Đức hồng y Jean-Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Đối thoại Liên tôn.Vào ngày thứ hai của Hội thảo, Đức Tổng giám mục Vincent Nichols, chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh quốc và xứ Wales, sẽ chủ tế Thánh lễ tại Nhà thờ Westminster.Hội thảo quy tụ 32 tham dự viên, là đại biểu của 20 Hội đồng Giám mục, các tổ chức văn hóa và Giáo hội của châu Âu, và các chuyên gia trong lĩnh vực đối thoại Kitô giáo–Hồi giáo. Vào ngày đầu tiên, cha Andrea Pacini, điều phối viên của mạng Kitô giáo–Hồi giáo và là thư ký Phong trào  Đại kết và Đối thoại liên tôn của Hội đồng Giám mục Italia thuộc vùng Piedmont và thung lũng Aosta, sẽ đề cập đến chủ đề của Hội thảo là “Đối thoại và Loan báo”.Ngày thứ hai dành cho việc suy tư, đối thoại, và chia sẻ kinh nghiệm về căn tính tôn giáo của các người trẻ Kitô giáo và Hồi giáo ở châu Âu. Giáo sư Brigitte Marechal thuộc Đại học Louvain và Tiến sĩ Erwin Tanner, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Thụy Sĩ là hai diễn giả chính trong ngày.Trong ngày cuối, các tham dự viên mô tả tình hình tại quốc gia của mình. Và Đức hồng y Tauran sẽ trình bày “những tiến triển trong quan hệ giữa Hồi giáo và Giáo hội Công giáo”.

    (VIS, 29-04-2013)

    Huy Hoàng

    Most viewed news

    Related posts