Đức Thánh Cha Phanxico muốn một Giáo hội bị tai nạn hơn là một Giáo hội bệnh hoạn

 • Tuesday, 10:10 Date 23/04/2013
 • Trong sứ điệp nói với các giám mục Argentina, dịp các ngài họp khoáng đại, Đức Phanxicô đã cho thấy rằng ngài thích một Giáo Hội bị tai nạn khi phải đi ra ngoài, hơn là một Giáo Hội bệnh hoạn, khi cứ ru rú ở trong nhà.

  Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc lại sự cần thiết dấn thân truyền giáo vì “một Giáo Hội không đi ra khỏi chính mình, sớm hay muộn sẽ bị bệnh hoạn trong bầu khí ô nhiễm do những đồ đạc trong đó Giáo Hội đã đóng kín mình”.

  Theo nghĩa này, ngài lấy lại nét chủ đạo của mình là khích lệ ra khỏi chính mình để đi đến các vùng ngoại vi của cuộc sống.

  Quả thế “có thể xảy đến cho một Giáo Hội vốn ‘ra khỏi chính mình’, những gì có thể xảy đến cho một người khi người ấy ở trên đường: bị tai nạn”. Đức Phanxicô khẳng định: “Ngàn lần tôi thích một Giáo Hội bị tai nạn hơn là một Giáo Hội bị bệnh hoạn”.

  Ngài chẩn đoán căn bệnh này của Giáo Hội khép kín như là thái độ “tự quy chiếu” mà ngài mô tả những triệu chứng: “Nó tự chiêm ngưỡng mình, khép kín nơi chính mình. Nó hệ tại một sự quá say mê bản thân mình vốn dẫn chúng ta đến một sự trần tục thiêng liêng và đến chủ nghĩa giáo sĩ tinh vi và do đó ngăn cản chúng ta cảm nghiệm niềm vui êm dịu và mang lại sức mạnh loan báo Tin Mừng”.

  Tý Linh

  Most viewed news

  Related posts