• Wednesday, 10:10 Date 04/10/2017
 • "Hãy là người bảo vệ sự sống, là người bảo vệ Công trình Sáng tạo" là chủ đề bài phát biểu của Đức Thánh Cha Phanxicô tại cuộc họp của Hội Trao Tặng Ý vào ngày 02-10-2017 vừa qua.

  “Những người nam, người nữ, thanh niên, thiếu nữ, hãy là những người bảo vệ sự sống, bảo vệ công trình sáng tạo, hãy là chứng nhân của tình yêu để sinh ích cho cộng đồng.” ĐTC Phanxicô đã như trên với các đại biểu trong buổi họp của Hội Trao Tặng Ý nhân dịp Ngày Quà Tặng, vào thứ Hai, ngày 02-10-2017, tại Toà Thánh.

  ĐTC phát biểu: Món quà lớn nhất Thiên Chúa tặng ban cho mỗi người chúng ta là sự sống, lưu ý sự sống là phần của món quà mà Thiên Chúa ban tặng ngay từ khởi đầu, đó là Công trình Sáng tạo.

   

  “Tất cả chúng ta nên cảm thấy phải có trọng trách bảo vệ và chăm sóc Công trình Sáng tạo một cách đúng nghĩa, bảo vệ nó khỏi những dạng thức suy thoái khác nhau,” ĐTC nói bằng sự thỉnh cầu: “Chúng ta có nhiệm vụ gìn giữ và trao lại hành tinh mà chúng ta đã nhận được cho thế hệ tương lai như là một quà tặng nhưng không do lòng nhân từ của Thiên Chúa.”

  Dưới đây là toàn văn bài phát biểu của ĐTC với những người hiện diện do Văn Phòng Báo Chí Tòa Thánh cung cấp.

  Tôi vui mừng chào đón anh chị em trong Ngày của Quà Tặng và tôi chào đón anh chị em bằng tất cả lòng mến, đầu tiên tôi cám ơn ông Chủ tịch Hội Trao Tặng Ý, quảng bá sự kiện này, đã có những lời phát biểu.

   

  “Món quà lớn nhất Thiên Chúa tặng ban cho mỗi người chúng ta là sự sống, sự sống là thành phần của món quà mà Thiên Chúa tặng ban ngay từ khởi đầu là Công trình sáng tạo. Chúng ta nên cảm thấy phải có trọng trách cho việc bảo vệ và chăm sóc công trình sáng tạo một cách đúng nghĩa, bảo vệ nó khỏi những dạng thức suy thoái khác nhau, ĐTC nhấn mạnh: “Chúng ta có nhiệm vụ gìn giữ và trao lại hành tinh mà chúng ta đã nhận được cho thế hệ tương lai như là một quà tặng nhưng không do lòng nhân từ của Thiên Chúa.” Trong khi chúng ta đang phải đối diện và gánh chịu những khủng hoảng về hệ sinh thái, thì viễn tượng về món quà mà chúng ta đã được lãnh nhận và được chuyển đến cho những người đến sau chúng ta đáng để chúng ta dấn thân và hy vọng.

  Quà  tặng sự sống và công trình sáng tạo là tình yêu của Thiên Chúa dành cho nhân loại; quả thực, qua những tặng phẩm này Thiên Chúa trao ban cho chúng ta tình yêu của Ngài. Và để cho tình yêu được lan tỏa, chúng ta hãy mở lòng và chào đón Ngài, chúng ta có thể trở thành người trao lại quà tặng tình yêu ấy cho anh chị em của mình. Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta về tình yêu trao ban này trong Bữa Tiệc Ly, Ngài đã để lại cho các môn đệ “điều răn mới” về tình yêu. Chúa Giêsu biết được giờ của Mình phải rời bỏ thế gian trở về với Chúa Cha, giờ Phục Sinh của Ngài, Ngài đã để lại cho các tông đồ một mệnh lệnh yêu thương, như thể đó là một di chúc. Ngài phán, “Thầy ban cho các con một điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con, các con cũng phải yêu thương nhau.” (Ga: 13, 34)

  Chúa Giêsu xác định điều răn của Ngài là “mới” theo nghĩa nào? Sự mới mẻ về quà tặng của Ngài không hệ tại ở bất cứ tình yêu nào, nhưng là chính tình yêu của Chúa Giêsu Đấng ban cho chúng ta sự sống của Ngài. Một tình yêu diễn tả bằng việc phục vụ người khác: cụ thể ngay trước đó Chúa Giêsu đã rửa chân cho các môn đệ của Ngài. Một tình yêu có thể cúi xuống vì người khác, tình yêu ấy làm cho người ta khước từ bạo lực, tôn trọng tự do, nâng cao phẩm giá, phản đối bất kỳ sự kỳ thị nào. Một tình yêu tước bỏ mọi vũ khí, tình yêu ấy mạnh hơn sự ghanh ghét. Đây là quy tắc của tình yêu dành cho những ai muốn đi theo Chúa Giêsu đó là: Hãy để cho mình được say đắm bởi Ngài, để yêu mến Ngài, để bắt chước lòng quảng đại vô biên của Ngài.

  “Ngày Quà Tặng” được cử hành ở Ý vào ngày 4 tháng Mười, đây không phải là một khái niệm trừu tượng, một lời kêu gọi chung chung đến việc “trao tặng” - vì rất nhiều quà tặng có thể là “cục bộ” và không được tự do - nhưng cho bằng một thái độ và một hành động của chúng ta phải được bén rễ bởi thông điệp của Tin Mừng. Mọi người, đặc biệt là trẻ em và giới trẻ, được mời gọi hãy trao ban kinh nghiệm tuyệt vời về sự cho đi này. Đó chính là một kinh nghiệm về giáo dục làm cho con người trưởng thành cũng như sự lớn lên về mặt tinh thần, để mở rộng tâm trí đến những không gian dư tràn của tình huynh đệ và sẻ chia. Bằng cách thức này nền văn minh tình thương được xây dựng!

  Vì những lý do này, Ngày Quà Tặng là một cơ hội khuyến khích, trước hết cho giới trẻ: vì họ có thể khám phá ra rằng quà tặng là một phần của thân thể mình phải được trao nó lại cho người khác một cách nhưng không, và không bị đánh mất, mà còn làm tăng giá trị của nó lên. Việc cho đi mang lại hạnh phúc to lớn hơn cho bản thân chúng ta và cho người khác; việc cho đi tạo ra tình liên đới và mối dây thân ái để  củng cố niềm hy vọng cho một thế giới tốt đẹp hơn.

  Tôi khuyến khích anh chị em tiếp tục hành trình của mình bằng niềm vui. Những người nam, người nữ, thanh niên, thiếu nữ, là những con người bảo vệ sự sống, bảo vệ Công trình Sáng tạo, là chứng nhân của tình yêu để sinh ích cho cộng đồng. Tôi đồng hành với anh chị em trong lời cầu nguyện, và xin anh chị em cũng hãy cầu nguyện cho tôi. Tôi chân thành ban phúc lành cho anh chị em.

  Chuyển ngữ: BTT - Caritas Việt nam

  Most viewed news

  Related posts